Blog

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności Istnieje możliwość zawarcia pewnego kompromisu pomiędzy organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, a sprawcą konkretnego czynu zabronionego. Instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności może być zastosowana jedynie w przypadku prowadzenia postepowania przygotowawczego

Aport do spółki kapitałowej – skutki podatkowe

Opodatkowanie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki  Wniesienie wkładu do spółki z o.o. jest podstawowym obowiązkiem każdego wspólnika. Wkład ten może mieć formę pieniężną, jak i niepieniężną (aport). Wyjątek dotyczy spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnianego w systemie teleinformatycznym.

Czy dojazd do pracy samochodem służbowym jest przychodem dla pracownika?

Dojazd do pracy samochodem służbowym nie jest przychodem dla pracownika. Organy w wydawanych  interpretacjach wskazują, że przejazd samochodem służbowym do miejsca parkowania (garażowania) znajdującego się niedaleko domu nie w każdym przypadku będzie skutkował uzyskiwaniem przychodu podatkowego przez pracownika. Samochód służbowy

Używanie prywatnego samochodu przez pracownika – umowa i skutki podatkowe

Używanie prywatnego samochodu do celów służbowych przez pracowników Co do zasady, zwrot pracownikom kosztów używania ich prywatnych samochodów do potrzeb pracodawcy w jazdach lokalnych może być rozliczany w formie miesięcznego ryczałtu pieniężnego lub na podstawie faktycznego przebiegu pojazdu (tzw. “kilometrówki”), w zależności od

Urząd skarbowy wykreśla z rejestru VAT komentarz J.Ziobrowskiego w Rzeczpospolitej

Urząd skarbowy wykreśla z rejestru VAT komentarz J.Ziobrowskiego w Rzeczpospolitej

Usuniętym z rejestru VAT nie zawsze udaje się udowodnić, że istnieją i prowadzą działalność. Skarbówka zyskała na początku 2017 r. nowe możliwości walki z wyłudzeniami VAT i chętnie z nich korzysta. Tylko do końca listopada z rejestru VAT usunięto ponad

Powody wykreślenia firmy z rejestru VAT

Powody wykreślenia firmy z rejestru VAT

Naczelnik urzędu skarbowego może wykreślić z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli: 1) podatnik nie istnieje lub 2) mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem, lub 3)  dane

Zmiany w CIT: limity na obsługę księgową i doradczą – komentarz w Pulsie Biznesu

Zmiany w CIT: limity na obsługę księgową i doradczą – komentarz w Pulsie Biznesu

Dnia 13.07.2017 r. w Pulsie Biznesu ukazał się komentarz mec. J. Ziobrowskiego w artykule „Zmiany w CIT: limity na obsługę księgową i doradczą” Projekt zmian w ustawach o podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT), skierowany właśnie do konsultacji, przewiduje m.in.