border_right

Dominik Zygmuntowski

Specjalista z zakresu prawa administracyjnego, prawa hazardowego. Absolwent Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie, podczas których był stypendystą Ministra Edukacji Narodowej. Pracę zawodową rozpoczął w 2005 r. 

Dominik doświadczenie zawodowe zdobył przy współpracy z kancelariami adwokackimi oraz w polskich placówkach dyplomatycznych. Dominik w 2010 roku, otrzymał świadectwo zawodowe umożliwiające nadzór nad loteriami promocyjnymi oraz audioteksowymi. W latach 2010-2013 nadzorował liczne loterie prowadzone na terenie Polski. 

Autor licznych artykułów na temat prawa hazardowego, prawa administracyjnego oraz prawa międzynarodowego, uczestnik konferencji i sympozjów międzynarodowych poświęconych tematyce prawa hazardowego. Współautor książki „Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu, dyrektorów finansowych spółek kapitałowych oraz praktyczne sposoby jej ograniczenia” planowane wydanie wrzesień 2014r.

Specjalizacje

  • Prawo administracyjne
  • Prawo hazardowe