Bierna postawa członka zarządu nie wyłącza odpowiedzialności

Bierna postawa członka zarządu a jego odpowiedzialność

Należy wyraźnie podkreślić, że przy ustalaniu przesłanki “pełnienia funkcji” nie ma znaczenia rodzaj stosunku prawnego łączącego członka zarządu ze spółką tj. czy była to umowa o pracę, zlecenie, kontrakt menedżerski, bez znaczenia jest też kwestia wynagrodzenia czy też relacje między członkami zarządu.

Ustawodawca w żaden sposób nie różnicuje w art. 116 Ordynacji podatkowej odpowiedzialności członków zarządu, którzy w rzeczywistości zajmują się sprawami spółki i tych, którzy zajmują bierną postawę.

Ich powołanie w skład zarządu ma ex definitione określony cel – kierowanie działaniami osoby prawnej. Ponadto jest oczywiste, że sprawowanie funkcji członka zarządu nie może być przymusowe.

Jak z tego wynika, bierna postawa prawidłowo powołanego członka zarządu spółki może mieć tylko negatywne konsekwencje dla danej osoby albowiem nie będzie mógł się on uwolnić od odpowiedzialności, wykazując, iż we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości.

Bierna postawa członka zarządu nie wyłącza odpowiedzialności

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *