Warto wypowiedzieć się co do zgromadzonego materiału dowodowego w postępowaniu podatkowym

Warto wypowiedzieć się co do zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego w postępowaniu podatkowym ale trzeba pamięta, że na to mamy tylko 7 dni.

Przed wydaniem decyzji organ podatkowy ma obowiązek wyznaczyć stronie siedmiodniowy termin wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. W praktyce oznacza to, że decyzja wkrótce zostanie wydana i doręczona podatnikowi.

Warto z tego uprawnienia skorzystać bowiem podatnik może nie tylko zapoznać się z materiałem dowodowym ale także go uzupełnić składając nowe dowody a także wnioski dowodowe. Często można wnioskować o przesłuchanie dodatkowych świadków.

Organ podatkowy musi się do takiego wniosku lub dowodu ustosunkować. Jeżeli żądanie strony wniesione w związku z wypowiedzeniem się co do zebranego materiału dowodowego spowoduje przeprowadzenie określonych „dodatkowych” czynności dowodowych przez organ podatkowy, np. przesłuchanie świadków, organ podatkowy powinien wyznaczyć ponownie termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.

W przypadku wątpliwości w jaki sposób sformułować wnioski dowodowe lub jakie dowody mogą być konieczne warto zwrócić się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika

Warto wypowiedzieć się co do zgromadzonego materiału dowodowego w postępowaniu podatkowym

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *