Aport jednoosobowej działalności gospodarczej do spółki osobowej – skutki podatkowe

Spółka niemająca osobowości prawnej, dla której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przedsiębiorcy wnoszącego przedsiębiorstwo. Przepisy podatkowe nie ustanawiają żadnych dodatkowych warunków ani nie ogranicza zakresu przejścia praw i obowiązków do praw i obowiązków dotyczących niektórych tylko podatków.

Oznacza to, że jeżeli nastąpi wniesienie przez przedsiębiorcę jego przedsiębiorstwa do spółki niemającej osobowości prawnej, to następuje przejście na tę spółkę niemającą osobowości prawnej wszelkich przewidzianych w przepisach prawa podatkowego praw i obowiązków przedsiębiorcy wnoszącego przedsiębiorstwo.

W konsekwencji prawa te przestają przynależeć a obowiązki przestają obciążać tego przedsiębiorcę. W omawianym zakresie chodzi o prawa i obowiązki związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a nie np. prawa i obowiązki związane z rozliczeniem podatku od przychodów ze stosunku pracy.

Aport jednoosobowej działalności gospodarczej do spółki osobowej – skutki podatkowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *