Kaucja bez VAT

Kwota mająca na celu zabezpieczenie wypłacalności klienta nie jest zaliczką i nie podlega VAT – potwierdził to NSA w wyroku z dnia 5 marca 2015 r., sygn. akt I FSK 231/14.

Sąd podzielił stanowisko spółki (sprawa dotyczyła spółki prowadzącej działalność reklamową za pośrednictwem platformy internetowej,  gdzie kontrahenci spółki po wpłaceniu kaucji otrzymują login i hasło do platformy i za jej pomocą mogą następnie zamówić usługi reklamowe), że wpłacone przez reklamodawców kwoty kaucji nie stanowią zaliczki (przedpłaty, zadatku) i ich otrzymanie nie rodzi skutków na gruncie podatku od towarów i usług.

W związku z tym po stronie spółki nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w momencie otrzymania kwot kaucji wpłaconej przez reklamodawców.

Aby powstał obowiązek podatkowy w podatku VAT, część zapłaty otrzymanej przed wykonaniem usługi (przedpłata, zaliczka, rata lub zadatek) powiązana winna być z określonymi usługami, jakie mają być świadczone na rzecz klienta, i usługi te muszą być skonkretyzowane, jak również wiadomym musi być, że będą one świadczone na rzecz klienta. W związku z tym kwoty kaucji nie mogą zostać potraktowane jako kwoty o charakterze zaliczki na poczet zapłaty za świadczone usługi, gdyż stanowią one jedynie zabezpieczenie wypłacalności reklamodawcy, a w szczególności stanowi zabezpieczenie terminowego uregulowania ewentualnego wynagrodzenia należnego spółce z tytułu emisji reklam za pośrednictwem systemu.

Natomiast wpłacenie kaucji nie oznacza, że reklamodawca wyemituje reklamę za pośrednictwem systemu. Reklamodawca może wpłacić kaucję, a następnie nie zamawiać emisji reklam za pośrednictwem systemu.

Kaucja bez VAT
Tagi:            

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *