Kwota otrzymanej kary umownej od dewelopera – skutki podatkowe

Konsekwencje podatkowe otrzymanej kwoty z tytułu kary umownej od dewelopera.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (…).

Użyte w tym przepisie sformułowanie „w szczególności” oznacza, iż przepis zawiera tylko przykładowe wyliczenie przychodów. W praktyce przysporzenia majątkowe, nie zaliczane do pozostałych źródeł przychodów stanowią przychody objęte tym przepisem.

Należy pamiętać, że kwota otrzymanej kary umownej stanowi przysporzenie majątkowe, podlegające opodatkowaniu jako przychód z innych źródeł (w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Potwierdzają to organy podatkowe w wydawanych interpretacjach podatkowych (por. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2013 r. ITPB2/415-105/13/MU, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 listopada 2010 r. ILPB2/415-927/10-2/JK, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 4 sierpnia 2010 r. ITPB2/415-461/10/MU).

Wobec powyższego, podatnik powinien w zeznaniu rocznym (PIT-36), wykazać przychód z innych źródeł w wysokości otrzymanej od dewelopera kwoty pieniężnej.

Koszty dochodzenia kary umownej – mają znaczenie

Należy jednak podkreślić, że podatnicy którzy otrzymali wynagrodzenie z tytułu kary umownej będą uprawnieni wykazać poniesione i prawidłowo udokumentowane koszty związane z dochodzeniem kary umownej (np. wynagrodzeniem prawnika za przygotowanie pisma przedprocesowego, wynagrodzenie prawnika za przygotowanie pozwu i reprezentowanie przed sądami oraz wpis sądowy itp.), jako koszty uzyskania przychodów. Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 marca 2010 r. IPPB2/415-228/10-2/MG.

 

Kwota otrzymanej kary umownej od dewelopera – skutki podatkowe
Tagi:        

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *