Wniosek o uchylenie mandatu – wzór

WNIOSEK O UCHYLENIE MANDATU

Niniejszym, na podstawie art. 140 § 1 kodeksu karnego skarbowego, wnoszę o:

1.    uchylenie mandatu karnego nr ……………….. wystawionego przez ………..  w dniu w wysokości ……………….. (słownie ………………………………… zł) za czyn niestanowiący wykroczenia skarbowego tj. ………………………………, który następnie został błędnie zakwalifikowany przez powyższy organ jako wykroczenie skarbowe stypizowane w art. ……………….. .

2.    nakazanie organowi dochodzenia, w związku z treścią art. 140§3 kks, zwrot uiszczonej grzywny

UZASADNIENIE

Przedmiotowy czyn, za który został nałożony mandat karny, nie wypełnia znamion czynu zabronionego określonego w kks albowiem………, podczas gdy dyspozycja art. ….., za który został nałożony mandat karny wskazuje, że …….

Mając powyższe na uwadze niniejszy wniosek jest zasadny i zasługuje na uwzględnienie.

 podpis ukaranego

Załączniki:

–   Kopia mandatu karnego

Wniosek o uchylenie mandatu – wzór

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *