border_3

Anna Polz-Ziobrowska

Adwokat wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Cardiff oraz Centrum Prawa Brytyjskiego organizowanego we współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim oraz Uniwersytetem w Cambridge. 

yellow 3521734 1920

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie handlowym oraz prawie gospodarczym, a także prawie bankowym i finansowym. Zajmuje się bieżącym doradztwem dla krajowych oraz zagranicznych podmiotów gospodarczych, w tym spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych i pożyczkowych, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów upadłości i restrukturyzacji, instrumentów zabezpieczania wierzytelności, a także dochodzenia należności i egzekucji. Ponadto posiada wieloletnie doświadczenie w ramach obsługi kredytodawców i kredytobiorców w zakresie finansowań i towarzyszącym im pakietów zabezpieczeń zdobyte w międzynarodowej kancelarii prawniczej Allen & Overy w Warszawie oraz w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu.

Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską z prawa upadłościowego pod tytułem: „Procedura przygotowanej likwidacji w prawie polskim na tle rozwiązań prawnych w Anglii”.

Anna jest autorem publikacji z zakresu prawa upadłościowego oraz prawa handlowego.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Poprzednie doświadczenie

  • Allen & Overy, międzynarodowa kancelaria prawnicza, Warszawa
  • Europejski Bank Inwestycyjny, Luksemburg