border_right_new2

Baltic Desk

Obsługa prawna i podatkowa klientów z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy i Estonii.

Świadczymy usługi w języku rosyjskim i ukraińskim w zakresie zakładania spółek w Polsce oraz rejestracji  przedstawicielstw firm zagranicznych, oddziałów oraz filii w Polsce.

Przez kancelarie współpracujące pomagamy w zakładaniu spółek na terenie Czech, Słowacji, Cypru, Gruzji, Rosji, Ukrainy, Łotwy, Estonii. Współpracujmy z prawnikami cypryjskimi, rosyjskim i ukraińskim.

Pomagamy polskim przedsiębiorcom w rozpoczęciu działalności gospodarczej na terenie całej Europy.

Kontakt