border_right_new2

Izabela Lasota

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2013-2020 pracowała w Najwyższej Izbie Kontroli pełniąc m.in. funkcję Kierownika Kancelarii Prezesa NIK.

Specjalizuje się w prawie spółek handlowych oraz prawie administracyjnym.  

Biegle posługuje się j. angielskim.