border_right_new2

Katarzyna Dziadosz

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, aplikant radcowski III roku w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanej polskiej kancelarii prawnej.

Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, prawie  umów, prawie autorskim, sporach sądowych.

Biegle posługuje się j. angielskim.