border_right

Nasze publikacje

Publikacje
admin

Poradnik sprawy karne skarbowe

Niezłożenie właściwemu organowi podatkowemu informacji o pojazdach Art. 56a Kodeks Karny Skarbowy§ 1. Podatnik, który wbrew obowiązkowi nie składa właściwemu organowi podatkowemu informacji, o której

Read More »
Publikacje
admin

Poradnik sprawy karne skarbowe

Kiedy można zostać oskarżonym o naruszenie terminu wpłaty podatku? Art. 57 Kodeks Karny Skarbowy§ 1. Podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie podatku,podlega karze grzywny

Read More »
Publikacje
admin

Poradnik sprawy karne skarbowe

Kiedy można zostać oskarżonym o nieprawdziwe dane podatkowe Art. 56 Kodeks Karny Skarbowy§ 1. Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub

Read More »

Poradnik sprawy karne skarbowe

Kiedy można zostać oskarżonym o zatajenie działalności gospodarczej Zgodnie z artykułem art. 55 kodeks karny skarbowy   § 1. Podatnik, który w celu zatajenia prowadzenia

Read More »