border_right_new2

Polski Ład

Szanse dla biznesu

Spółki holdingowe Ustawodawca przewiduje wprowadzenie definicji tzw. spółki holdingowej, która pod określonymi warunkami będzie mogła korzystać ze zwolnienia z CIT 95% kwoty dywidendy wypłac ...

Ulgi podatkowe

Zmiany w estońskim CIT Od 1 stycznia 2021 r. w Polsce obowiązują regulacje w zakresie tzw. estońskiego CIT, czyli ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych. To nowoczesny sposób opod ...

Ograniczenia dla biznesu

Zmiany w WHT Zmiany wchodzą w życie od 1 stycznia 2022 r. Zmiany w obszarze przepisów dotyczących podatku u źródła dotyczą m.in.: zawężenie zakresu przedmiotowego i pod ...

Kontakt dla mediów

Magdalena Krakowczyk

Do pobrania