border_right_new2

Стягнення боргів ( судовий розляд)

Адвокатськафірманадаєпослуги правового представництва. НаданнядопомогиКлієнтам в оптимальному вирішенніспорів, представленняїхніхінтересів на всіхстадіяхрозгляду в загальних та арбітражних судах, а такожпід час переговорів про примиреннясторін.  

Завданнямфірми не лише “виграти справу”, а й у першучергу разом ізКлієнтомрозглянути, що у разі, з урахуваннямвсіх умов суперечки, вважатимутьсяреальнимуспіхом. Коженвипадокпотребуєвідповідноїпідготовки, тобто. насампередвизначенняреальнихцілей та завданьКлієнта з розробкистратегії, щовраховуєвсіаспективрегулюванняспорів, такі як час, прямівитрати та наслідки для бізнесуклієнта. Для веденняконкретноїсправи ми підбираємо команду юристів, керуючисьїхнімдосвідом та спеціалізацією. 

Щоразу, коли справа вимагаєспеціальнихправовихзнань, у йоговіданніберуть участь колеги, якімаютьвідповіднізнання та досвід. 

Якщо справа потребуєспівпраціюристів з іншихкраїн, то фірмадопомагаєнадійнимюридичнимфірмам.  

Метою фірмиZiobrowskiTax&Law є оптимальне (зокрема з поглядувитрат) складанняконкретноїсправи. Щоразу, розглядаємо разом ізКлієнтомможливість мирного врегулювання спору. 

ZiobrowskiTax&LawпредставляєінтересисвоїхКлієнтів у всіхпроцесах, у тому числі: 

 

  • позови, пов’язанііззаборгованістю за неоплаченимирахунками;
  • процедуризабезпеченнябезпеки;  
  • у судахзагальноїюрисдикціївсіхінстанцій; 
  • у Верховному суді; 
  • розгляд у арбітражних судах, як постійних, і adhoc 
  • виконавчомувиробництві.
  • У разі потреби ми запрошуємо Вас зв’язатися з нами