border_right_new2

Юридична та податкова консультація для стартапів

Фірма “ZiobrowskiTax&Law” надає юридичні та податкові консультації для підприємців-початківців. 

Юридичніконсультації для стартапіввключаютьдопомогу в їхнійповсякденнійдіяльності (контракти, регуляторніпитання, створення правил веденнябізнесу, РОДО) та у зв’язкуіззалученнямфінансування для розвитку та інвестиційзовнішніхінвесторів. 

В рамках юридичного та податковогоконсультування наша юридичнафірманадаєтакіпослуги:

 • підготовка та погодженняустановчого договору;
 • вибірправильноїорганізаційно-правовоїформипровадженнягосподарськоїдіяльності;
 • створення та реєстраціяфірм та фондів;
 • складання та узгодженнякомерційнихугод;
 • підготовканормативнихактів;
 • залученняфінансуваннявідприватнихінвесторів та фондів;
 • захист ноу-хау та прав інтелектуальноївласності, наприклад: договори на виконанняробіт, договори про авторське право, ліцензійні договори та контракти на хмарніобчислення;
 • оптимізаціяоподаткування;
 • аналізінвестиційнихдоговорів;
 • підтримка у процесіпереговорів та виходу з інвестицій.
 • Ми працюємо з інвесторами, фондами прямихінвестицій, венчурнимкапіталом та бізнес-янголами.