border_3

W mediach

Infor.pl: Podatnicy mają wątpliwości odnośnie ulgi IP BOX

Rośnie liczba wniosków do Ministerstwa Finansów z prośbą o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie IP Box. Od początku stycznia do końca lutego 2020 roku wydano więcej interpretacji niż w całym roku 2019. Większość z nich potwierdzała tezy podatników. Adwokat Jarosław Ziobrowski wyjaśnia jakie warunki trzeba spełnić aby pozytywnie ubiegać się o interpretację.

Rzeczpospolita: Darmowe gwarancje w grupie jednak z podatkiem

Darmowe gwarancje w grupie jednak z podatkiem Udzielenie podatnikowi – bez wynagrodzenia – przez powiązaną z nim spółkę poręczenia w celu zabezpieczenia kredytu, w ramach programu wzajemnych poręczeń to nieodpłatne świadczenie podlegające opodatkowaniu. W 2016 r. spółka wystąpiła o interpretację w zakresie skutków podatkowych wzajemnie udzielanych poręczeń przez firmy należące do grupy kapitałowej. Komentarz adwokata Jarosława Ziobrowskiego.

HRPolska.pl: Samozatrudnienie: jakich błędów unikać przygotowując umowy o współpracy

Według właśnie opublikowanych danych GUS na rynku jest już 1,3 mln samozatrudnionych. Umowa o współpracy B2B cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno wśród pracowników jak i firm.By obie strony były zadowolone ze współpracy, a umowy nie budziły wątpliwości u organów kontrolnych należy pamiętać o właściwych zapisach prawnych podczas tworzenia takich umów. Komentarz Jarosława Ziobrowskiego.

eGospodarka.pl: Umowa B2B. Co warto wiedzieć?

Umowa B2B cieszy się na polskim rynku pracy coraz większą popularnością. Nie powinno to być jednak żadnym zaskoczeniem, ponieważ w niektórych sytuacjach przynosi ona realne korzyści. Zwłaszcza wówczas, gdy mowa o pracownikach, którzy chcą ciąć obciążenia z tytułu składek i podatków oraz pracodawców dążących do redukcji kosztów zatrudnienia. Jakich błędów unikać podczas kontruowania umowy B2B opowiada adwokat Jarosław Ziobrowski z kancelarii Ziobrowski Tax&Law.

Manager+: Samozatrudnienie – jakich błędów unikać przygotowując umowy B2B

Według właśnie opublikowanych danych GUS na rynku jest już 1,3 mln samozatrudnionych. Umowa o współpracy B2B cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno wśród pracowników jak i firm. By obie strony były zadowolone ze współpracy, a umowy nie budziły wątpliwości u organów kontrolnych należy pamiętać o właściwych zapisach prawnych podczas tworzenia takich umów. Komentarz adwokata Jarosława Ziobrowskiego.

Puls Biznesu: PIT-11 tylko do jutra

31 stycznia 2020 r. pracodawcy, a także inni płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) mają czas na terminowe przesłanie fiskusowi danych o tym, ile w 2019 r. zarobili ich pracownicy lub zleceniobiorcy i jakiej wysokości zaliczki podatkowe z tego tytułu zostały odprowadzone. Gdy termin zostanie przekroczony, narażą się na sankcje. Wybronić z nich może czynny żal. Komentarz mecenasa Ziobrowskiego.

Gazeta MŚP: Organy podatkowe coraz częściej sięgają po maksymalne kary

Ogrom zmian w przepisach podatkowych wprowadzanych na przełomie 2019/2020 roku, już od kilku miesięcy przyprawia o zawrót głowy zarówno księgowych jak i właścicieli firm. Jednocześnie rośnie liczba kontroli niezapowiedzianych oraz sama skuteczność kontroli. Organy podatkowe coraz częściej wymierzają kary porządkowe na uczestników postępowań prowadzonych przed organami podatkowymi Organy podatkowe najczęściej wymierzają górną granicę kary porządkowej. Analiza adwokata Jarosława Ziobrowskiego.

Wiadomości.com: To musisz wiedzieć o podatku dochodowym i kosztach uzyskania przychodów

W październiku zeszłego roku zmienił się sposób rozliczania zaliczek na podatek dochodowy za IV kwartał 2019 roku. Podstawowa stawka PIT jest niższa. "Nie zmienił się sam mechanizm rozliczania podatku. Ustawa weszła w życie z dniem 1 października, tj. w trakcie roku podatkowego, dlatego obniżając stawkę PIT, ustawodawca wskazał sposób rozliczania zaliczek na podatek dochodowy za ostatni kwartał 2019 roku. W takim przypadku, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od 1 października do dnia 31 grudnia 2019, zamiast stawki 18% stosuje się stawkę 17%, natomiast kwota zmniejszająca podatek wynosi 525,12 zł" wyjaśnia adwokat Jarosław Ziobrowski z kancelarii Ziobrowski Tax&Law.

Strefa Biznesu: Niższy PIT 17%

W 2019 r. najniższa stawka PIT zmieniła się z 18% na 17%. Obniżenie stawki PIT dla osób rozliczających się w ramach pierwszej stawki skali podatkowej idzie w parze z podniesieniem kosztów uzyskania przychodów. Ustawodawcy założyli, że zostaną one podwyższone co najmniej dwukrotnie. Dzięki temu zmaleją koszty pracy pracowników. Adwokat Jarosław Ziobrowski z kancelarii Ziobrowski Tax&Law wyjaśnia kogo obejmuje niższy 17% VAT.

Puls Biznesu: Sprawy karuzel już do wznowienia

TSUE opublikował wyrok w sprawie rzetelnego badania dowodów przez organy podatkowe i umożliwienia podatnikom obrony. Podatnicy mają już podstawy do zwrócenia się do fiskusa, aby ponownie zbadał ich udział w oszustwach VAT. Daje je orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), o którym pisaliśmy niedawno w „Pulsie Biznesu”, wydane przed dwoma miesiącami w sprawie węgierskiej spółki Glencore. Wyrok opublikowano 16 grudnia w Dzienniku Urzędowym UE i od tego dnia zainteresowany ma miesiąc na złożenie wniosku do organu, który wydał określoną decyzję, o wznowienie postępowania w jego sprawie. Orzeczenie komentuje adwokat Jarosław Ziobrowski.

Infor.pl: Organy podatkowe coraz częściej wymierzają kary porządkowe w maksymalnej wysokości

Profiskalna polityka, skuteczniejsze kontrole i dokładniejsza weryfikacja przedsiębiorców już teraz sprzyjają zwiększonej liczbie nakładanych kar porządkowych. Kolejne zmiany podatkowe planowane na 2020 r. mogą tylko nasilić ten trend. Organy podatkowe najczęściej wymierzają górną granice kary porządkowej, czyli 2800 zł, mimo wyraźnych wytycznych zdefiniowanych przez sądy. "Z moich obserwacji wynika iż z roku na rok organy podatkowe coraz częściej sięgają po najwyższe stawki” komentuje Jarosław Ziobrowski.

Puls Biznesu: Karuzele do cofnięcia

Tylko kilka dni zostało podatnikom na zwrócenie się do fiskusa o ponowne zbadanie ich udziałów w oszustwach VAT. Unijny trybunał wymaga rzetelnej analizy dowodów, a z tym bywa różnie.  Orzeczenie TSUE komentuje adwokat Jarosław Ziobrowski „ Jak pokazuje praktyka, polskie organy podatkowe włączają jako dowody wyciągi z decyzji wydanych wobec kontrahentów podatnika, a nie dowody, które były podstawą rozstrzygnięcia. Takie działania stanowią naruszenie prawa do obrony”

AleBank.pl: Nowa niższa stawka na e-booki i audiobooki już obowiązuje. Szansa dla twórców internetowych

Zgodnie z nowymi przepisami od 1 listopada stawka VAT na e-booki i audiobooki spadła z 23% na 5%, natomiast e-prasa będzie opodatkowana VAT-em w wysokości 8%. Rosnący rynek e-booków może przyczynić się do wzrostu e-produktów na rynku wydawniczym. Mecenas Jarosław Ziobrowski wyjaśnia iż decydując się na własne produkty, autorzy powinni jednak nie zapominać o regulacjach prawnych, które ochronią ich dzieło przed kopiowaniem.

Rzeczpospolita: Kilka dni na wznowienie spraw karuzelowych

Do 15 listopada podatnicy mogą składać wnioski o wznowienie postępowania, jeśli fiskus wykorzystał przeciw nim dowody zebrane w sprawie innej firmy. Jak wyjaśnia adwokat Jarosław Ziobrowski, adwokat „wznowienie postępowania następuje tylko na żądanie strony wniesione w terminie miesiąca od dnia publikacji sentencji w Dzienniku Urzędowym UE. Wnioski można składać do 15 listopada, ponieważ wyrok TSUE został wydany i opublikowany 16 października 2019 r.”

Radio Zet: Koszty podatkowe na nowo. Skarbówka zarobi na imprezach firmowych

Pracodawca nie tak łatwo wpisze wydatki na zorganizowanie imprezy integracyjnej w koszty. Skarbówka zmienia zdanie w sprawie kosztów uzyskania przychodów. Komentarz mecenasa Jarosława Ziobrowskiego w tej sprawie „Organizacja tego typu spotkań to już powszechna praktyka, niemająca – co potwierdzają liczne interpretacje – znamion okazałości. W wielu przedsiębiorstwach normą jest też korzystanie z usług podwykonawców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Dlatego dziwi najnowsze stanowisko dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej”.

Money.pl: „Weźmiesz kontrahenta pod lupę, odliczysz VAT”

Fiskus nie zarzuci udziału w przestępczej karuzeli komuś, kto w relacjach biznesowych będzie działał zgodnie ze specjalnymi wytycznymi. Jeśli podatnik spełni te warunki w chwili zawierania takich transakcji, organ podatkowy nie będzie miał podstaw kwestionować jego prawa do odliczenia naliczonego VAT - uznając, że nie wiedział on lub nie mógł wiedzieć, że dostawca dopuścił się przestępstwa. Komentarz w tej sprawie został poproszony mecenas Jarosław Ziobrowski.

Rzeczpospolita: Zadłużenie obywateli i firm wobec państwa- skala może zaskakiwać

W gazecie opinia mecenasa Jarosława Ziobrowskiego „W Rejestrze Należności Publicznoprawnych jest prawie 3 mln wpisów np. o zaległościach podatkowych.– Obecnie w Rejestrze Należności Publicznoprawnych znajduje się 2 895 079 pozycji. Nie oznacza to, że tylu jest dłużników, bo część wpisów może dotyczyć tych samych osób czy firm – potwierdza rzecznik MF Paweł Jurek. Skala wpisów może zaskakiwać, bo rejestr funkcjonuje od 1 lipca 2018 r”.

Business Insider: Pozytywna interpretacja nie chroni przed podatkiem

Skarbówce zdarza się wydawanie korzystnego dla podatnika stanowiska, a następnie podczas kontroli następuje zmiana zdania. Ministerstwo finansów przyznaje, że dochodzi do takich sytuacji. Adwokat Jarosław Ziobrowski dodaje „organy podatkowe coraz częściej posługują się furtką w postaci niezgodności opisu ze stanem faktycznym- taka praktyka narusza zaufanie do organu podatkowego”. 

Puls Biznesu: Znacząca uchwała NSA

Zdaniem sądu organ podatkowy nie może pozbawić pełnomocnika podatnika informacji o podjęciu sprawy karnej i zawieszonym przedawnieniu. To absolutny hit — tak adwokat Jarosław Ziobrowskiocenia uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) w sprawie przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Puls Biznesu: Twórcy czekają na precyzyjne przepisy

Sejm jeszcze w tym miesiącu zajmie się naprawą regulacji dotyczących kosztów autorskich, na których straciło wielu podatników. Ale zmiany nie usuną wszystkich wątpliwości. Mecenas Jarosław Ziobrowski zwraca uwagę, iż „co urząd, to inna praktyka w podejściu do stosowania tych preferencyjnych kosztów i ich dokumentowania”.

Puls Biznesu: Fiskus bez skrupułów karze za nieobecność

Organ podatkowy może wymierzać sankcje za niespełnienie jego żądań. Od niego zależy też, jak bardzo będą dotkliwe. Sądy wymagają, aby to uzasadnić.  Adwokat Jarosław Ziobrowski wyjaśnia „Jeśli fiskus postanowi nałożyć na podatnika karę porządkową, to najczęściej wymierza ją w maksymalnej wysokości. Może ona wynosić do 2800 zł, ale organy podatkowe nie miarkują kary. Z mojego doświadczenia wynika, że zawsze orzekają najwyższej”.

MamBiznes.pl: 10 rad, które pomogą start-upom uniknąć kłopotów

„Zanim rozpoczniemy prace nad start-upem zastanowiłbym się jaką formę prawną wybrać. Kolejnym krokiem powinno być sprawdzenie czy nasza usługa lub towar nie narusza prawa (np. czy nie naruszamy praw autorskich, czy mamy pozwolenia na produkcję określonego towaru itp.). Jeżeli jest co najmniej dwóch wspólników warto zadbać o umowę między nimi” komentuje Jarosław Ziobrowski, adwokat i twórca Akademii Prawa dla Start-upów. Ekspert przekazuje także pomysłodawcom 10 rad, które pomogą uniknąć prawnych kłopotów podczas rozwijania start-upu.

Newseria: Rozwój polskich start-upów często ograniczają nieznajomość prawa i brak odpowiednich umów

Młodym ludziom nie brakuje chęci, kreatywnych pomysłów i zapału, by ruszyć z własnym innowacyjnym start-upem. Utrudnieniem w jego rozwoju może być nieznajomość prawa i przepisów podatkowych oraz często zmieniające się ustawy. Komentuje adwokat Jarosław Ziobrowski „Z uwagi na skomplikowane przepisy i często zmieniające się ustawy start-upy na samym początku często sobie nie radzą z otoczeniem prawnym i podatkowym. W naszej praktyce zauważyliśmy kilka podstawowych błędów, które są często i nagminnie popełniane są przez tego rodzaju firmy.”

Kontakt dla mediów

Magdalena Krakowczyk

Do pobrania