border_3

Sprawy sądowe (windykacja należności)

W ramach świadczonych usług realizujemy m.in. zastępstwo procesowe. Kancelaria udziela wsparcia Klientom z Warszawy, którzy potrzebują pomocy na danym etapie procesu sądowego lub w zakresie mediacji mających na celu wypracowanie ugody. Współpraca ma charakter indywidualny i polega na zaproponowaniu możliwych rozwiązań prawnych. Mamy świadomość, że każde postępowanie jest inne i wymaga przygotowania. Procedura windykacji należności z faktury czy umowy to problemy, którymi się zajmujemy. A jak świadczy doświadczenie przedsiębiorców, nieuregulowane zadłużenia to jedne z największych trudności w obrocie gospodarczym.

Kancelaria Ziobrowski TaX&Law świadczy pomoc online na rzecz klientów z Katowic. Udzielane przez nas porady prawne odnoszą się do różnych kwestii związanych z windykacją należności. Po zapoznaniu się ze wszystkimi okolicznościami towarzyszącymi sprawie dokonujemy oceny zgłoszonych roszczeń pod kątem szans na ich zaspokojenie. Później przedstawiamy osobom korzystającym z naszych usług możliwe strategie postępowania w danym przypadku. Przygotowujemy pisemne wezwanie do zapłaty i wysyłamy je dłużnikowi. W razie potrzeby wytaczamy także powództwo przed sądem i wszczynamy postępowanie egzekucyjne przed komornikiem.

Jak działamy?

Współpracę rozpoczynamy od zapoznania się z problemem. Dobieramy dostępne narzędzia pozwalające na legalne windykowanie zobowiązań finansowych. Tworzymy strategie uwzględniające różne scenariusze przebiegu sprawy, co pozwala być przygotowanym na możliwe ewentualności. Bierzemy pod uwagę istotne elementy związane z odzyskiwaniem nieuregulowanego zadłużenia, począwszy od czasu trwania czynności, poprzez ich koszt, skończywszy na gotowych rozwiązaniach. Windykacja należności z faktury to procedura, którą nasza kancelaria zajmuje się na potrzeby osób indywidualnych, przedsiębiorstw i innych podmiotów mających problem z wyegzekwowaniem zobowiązań finansowych.

Z myślą o sprawie oddelegowujemy prawników, którzy specjalizują się w danej tematyce. Zespół naszej kancelarii podejmuje się postępowań o dowolnym charakterze niezależnie od kwoty, daty przeterminowania zadłużenia czy statusu prawnego wierzyciela. Bierzemy udział także w postępowaniach o zasięgu międzynarodowym, które wymagają zaangażowania osób z innych krajów. Windykacja należności jest możliwa w Warszawie, innych miejscowościach w Polsce, jak i za granicą.

Windykacja należności z faktur – pomoc prawna w Warszawie i Katowicach

Jeśli istnieje taka możliwość, bierzemy pod uwagę rozwiązanie sprawy poprzez ugodę. Dbamy, aby postępowanie przebiegało zgodnie z obowiązującymi procedurami. Nasze usługi obejmują:

  • sprawy dotyczące nieuregulowanych w terminie faktur,
  • procedury zabezpieczające,
  • postępowania sądowe,
  • czynności egzekucyjne.

Zdajemy sobie sprawę, że niezapłacone z tytułu faktur, umów lub innych dokumentów prawnych należności finansowe, które wymagają windykacji, to jedne z największych problemów polskich przedsiębiorców. Nasza kancelaria z siedzibą w Warszawie obsługuje sprawy w tym zakresie bez względu na kwoty, źródło pochodzenia powstałego zadłużenia i datę wystawienia dokumentu, na podstawie którego wysnuwane są roszczenia.

W ramach prowadzonej działalności zajmujemy się także udzielaniem porad prawnych online na rzecz przedsiębiorców z Katowic. Obsługujemy osoby, które interesuje windykacja należności, również z tytułu niezapłaconych faktur. Towarzyszymy klientom na każdym etapie postępowania sądowego i pozasądowego, podejmując stosowne kroki na drodze do odzyskania od dłużników zaległych zobowiązań finansowych.

Zapraszamy do kontaktu.