border_right_new2

Windykacja należności (sprawy sądowe)

Kancelaria świadczy usługi zastępstwa procesowego. Pomaga Klientom w najlepszym rozwiązywaniu sporów, reprezentując ich interesy we wszystkich stadiach postępowania przed sądami powszechnymi i polubownymi, jak też w negocjacjach ugodowych. 

Zadaniem Kancelarii nie jest wyłącznie „wygranie sprawy” lecz przede wszystkim wspólne rozważanie z Klientem, co w konkretnej sprawie, biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania sporu, mogłoby zostać uznane za prawdziwy sukces. Każda sprawa wymaga odpowiedniego przygotowania, tj. przede wszystkim ustalenia rzeczywistych celów Klienta opracowania strategii uwzględniającej wszelkie aspekty prowadzenia sporu, jak: czas, koszty bezpośrednie i pośrednie skutki dla działalności Klienta. Do prowadzenia konkretnej sprawy Kancelaria dobiera zespół prawników, kierując się ich doświadczeniem i specjalizacją. Ilekroć dana sprawa wymaga specjalistycznej wiedzy prawniczej, w jej prowadzeniu uczestniczą koledzy dysponujący odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Jeżeli sprawa wymaga współdziałania prawników z innych krajów, Kancelaria zapewnia pomoc renomowanych kancelarii. 

Celem kancelarii Ziobrowski Tax&Law jest optymalne (również z punktu widzenia kosztów) przygotowanie danej sprawy. Za każdym razem rozważamy wspólnie z Klientem możliwość ugodowego zakończenia sporu.

Ziobrowski Tax&Law reprezentuje Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach, włączając w to:

  • postępowania w sprawie należności wynikających z niezapłaconych faktur;
  • postępowania zabezpieczające; 
  • postępowania przed sądami powszechnymi wszystkich instancji;
  • postępowania przed Sądem Najwyższym;
  • postępowania przed sądami polubownymi stałymi i ad hoc
  • postępowania egzekucyjne;

Zapraszamy do kontaktu.