border_right_new2

Zakładanie spółki Warszawa - pomoc w rejestracji firmy

Osoby, które planują powołać do życia spółki, zwykle potrzebują profesjonalnej pomocy na każdym etapie jej zakładania. Działająca w Warszawie kancelaria Ziobrowski Tax/Law swoją ofertę kieruje do przyszłych wspólników. Towarzyszymy naszym klientom na każdym etapie stwarzania podmiotu gospodarczego w tej formie i pomagamy w załatwianiu różnych formalności z tym związanych. Zatrudniani przez nas adwokaci dysponują rozległą, na bieżąco aktualizowaną wiedzą oraz bogatym doświadczeniem zawodowym. Dzięki ich zaangażowaniu w sprawę procedura zakładania działalności gospodarczej i rejestracji spółek przebiega szybko i sprawnie, w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Zakładanie spółek – etapy

Zanim dojdzie do powołania do życia nowego bytu gospodarczego, najpierw trzeba podjąć decyzję dotyczącą formy prawnej jego działalności. Klienci mogą zrobić to samodzielnie albo skorzystać z pomocy prawników pracujących w naszej kancelarii. Pozostajemy do dyspozycji konsumentów w razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości. Udzielamy im fachowych porad oraz tłumaczymy, jakie są różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami podmiotów gospodarczych prowadzonych przez wspólników.

Formalne zakładanie spółek przez naszą kancelarię z Warszawy rozpoczyna się od sporządzenia wszystkich niezbędnych dokumentów. Dotyczy to przede wszystkim umowy, na której podstawie ustala się wewnętrzne relacje w firmie oraz określa się zasady działania danego podmiotu gospodarczego. Wspomniany kontrakt powinien być zawsze opracowywany indywidualnie, z uwzględnieniem konkretnych potrzeb oraz sytuacji, w jakiej znajdują się wspólnicy. Dokument pod rygorem nieważności musi zostać podpisany w obecności notariusza. W gestii naszych prawników leży natomiast rejestracja spółek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Urzędzie Skarbowym, Rejestrze Przedsiębiorców oraz Głównym Urzędzie Statystycznym.

Czas potrzebny na założenie spółki

Warto mieć świadomość, że procedura powoływania do życia działalności gospodarczej prowadzonej przez wspólników bez zaangażowania profesjonalnego adwokata może trwać nawet pół roku. Włączenie w sprawę prawnika pozwoli na znaczne skrócenie tego czasu. W tzw. trybie zwykłym standardowo załatwienie wszystkich formalności odbywa się w ciągu 14 dni. Możliwe jest także zakładanie spółki przez naszą kancelarię z Warszawy na podstawie umowy w przyspieszonym tempie. Wówczas do rejestracji danego podmiotu gospodarczego dochodzi maksymalnie do 24 godzin od momentu wszczęcia wszystkich procedur z tym związanych.