border_right_new2

Економічні кримінальні справи та кримінальні податкові справи

ЮридичнафірмапредставляєінтересиКлієнтів у всіх аспектах, пов’язанихіззапровадженнямекономічних та податковихкримінальних справ. Ми надаємодопомогу на етапіпопередньогорозглядуполіції та іншихорганіввлади.

 

Юридичнафірма “ZiobrowskiTax&Law” з офісом у Варшавіпропонуєпослуги у таких областях: 

 

  • захисту наших Клієнтів у кримінальному та податковомупроцесах;
  • порушеннякримінальноїсправивідіменіпотерпілоїсторони та поданняінтересівКлієнта в суді;
  • допомоги на етапіпопередньогорозгляду, який проводить поліція та іншіорганивлади;
  • юридичніконсультаціїщодооцінкидіяльностікерівного штату в частинідій на шкоду компанії, з особливим акцентом на відповідальність за виконаннязобов’язань, пов’язанихіз процедурою банкрутства;
  • представляємоінтересиклієнтів, у тому числі з питань, пов’язанихізшахрайством з капіталом та хабарництвомкерівників, протидієюповерненнювимогкредиторів, відмиванням грошей.