border_right_new2

Obsługa prawna firm, spółek, przedsiębiorstw - Warszawa

Doradztwo prawne dla firm i przedsiębiorców w Warszawie –  skorzystaj z pomocy kancelarii adwokackiej specjalizującej się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw i firm.

Nasza kancelaria doradza prawnie w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców w Polsce. Specjalizujemy się w zakładaniu spółek osobowych, spółek kapitałowych, oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych oraz przedstawicielstw. Kancelaria oferuje przygotowywanie umów spółek, statutów, aktów założycielskich i aktów wewnętrznych oraz przygotowywanie zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych.

Ofertę kierujemy do różnych rodzajów działalności gospodarczej, w tym:

  • indywidualnych przedsiębiorców;
  • spółek prawa handlowego, w tym jawnych i partnerskich, akcyjnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych oraz spółek z o.o. i spółek akcyjnych;
  • organizacji pozarządowych, takich jak fundacje i stowarzyszenia;
  • zagranicznych przedsiębiorstw.

Zajmujemy się doradztwem:

  • przygotowania i negocjowania umów cywilnych (np. umów najmu, umów sprzedaży, zastawów, leasingu, umów o roboty budowlane, know-how, licencji i sublicencji, konsorcjum, dystrybucji, umów produkcyjnych, umów przewozowych);
  • w zakresie restrukturyzacji podmiotów gospodarczych w tym przekształcania, łączenia, podziałów i likwidacji spółek;
  • przy przekształcania jednoosobowych działalności gospodarczych w spółki kapitałowe;
  • obsługą procesów due dilligence na potrzeby transakcji zarówno podczas działań przygotowawczych jak i po zamknięciu procesu transakcyjnego;
  • w trakcie negocjacji umów transakcyjnych (umowy sprzedaży udziałów oraz akacji) i umów (dokumentów) towarzyszących (na przykład w zakresie finansowania, zabezpieczeń, umów wspólników itd.);
  • we wszelkich postępowaniach związanych z transakcjami (w tym przed organami administracji w celu uzyskania wymaganych zezwoleń, dokonywania zgłoszeń w związku z transakcjami);

Obsługa prawna Warszawa – firmy, spółki, przedsiębiorstwa

Skontaktuj się z naszą kancelarią w Warszawie.