border_3

Prawa autorskie / znaki towarowe

Nasza Kancelaria wspomaga klientów w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. Posiadamy doświadczenie zarówno w reprezentowaniu twórców, jak i podmiotów zainteresowanych skutecznym nabyciem uprawnień do korzystania z poszczególnych utworów.

W skład oferowanych usług wchodzi;

 1. opiniowanie umów przeniesienia majątkowych praw autorskich lub licencyjnych (także udzielania dalszych licencji przez licencjobiorców),
 2. kompleksowe opiniowanie umów o współpracy lub umów o pracę z uwzględnieniem przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz wszelkiego rodzaju upoważnień na zleceniodawcę/pracodawcę,
 3. bieżąca obsługa w zakresie produkcji utworów złożonych oraz skuteczności przeniesienia praw do poszczególnych wkładów twórczych wchodzących w skład dzieła,  
 4. ochrona wizerunku,
 5. rejestracja znaków towarowych na terenie RP oraz Unii Europejskiej,
 6. udzielanie porad w zakresie dozwolonego użytku oraz dopuszczalności wykorzystywania utworów – także dostępnych w domenie publicznej,
 7. wskazywanie na niebezpieczeństwa związane z wykorzystywaniem utworów w prowadzonej działalności gospodarczej, szczególnie z wykorzystaniem Internetu oraz mediów społecznościowych,
 8. doradztwo w zakresie produkcji i udostępniania treści o charakterze reklamowym,
 9. uzyskiwanie licencji i zezwoleń od organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi,
 10. podejmowanie działań w przypadku naruszania prawa autorskich lub dóbr osobistych,
 11. dochodzenie roszczeń w związku z naruszeniem praw autorskich, warunków licencji oraz praw ochronnych;
 12. reprezentujemy aktorów i muzyków.