border_3

Odpowiedzialność członków zarządu

Odpowiedzialność karna członków zarządu

Należy mieć pełną świadomość istnienia odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. Dzięki naszemu doradztwu unikniesz ryzyka związanego z zarządzaniem przedsiębiorstwem i poniesieniem odpowiedzialności za długi spółki swoim majątkiem.

Doradztwo prawne w tym zakresie obejmuje:

 • Analiza możliwych ryzyk związanych z przyjęciem określonej funkcji w spółce oraz wdrożenie strategii zapewniających ochronę przed tymi potencjalnymi zagrożeniami.
 • Tworzenie wewnętrznych dokumentów regulujących stosunki pomiędzy członkami organów zarządzających lub nadzorczych a spółką oraz między nimi nawzajem.
 • Przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych dotyczących sytuacji finansowej spółki oraz analiza przyjętych metod rozliczeń w celu eliminowania odpowiedzialność zarządu za zobowiązania Spółki.
 • Wnioskowanie o działania restrukturyzacyjne oraz wnioskowanie o ogłoszenie upadłości.
 • Reprezentacja członków zarządu przed organami administracyjnymi i sądami. Prowadzenie zastępstwa prawego i procesowego dla pozwanych członków zarządu.
 • Wsparcie dla osób, które są podejrzane lub oskarżone o popełnienie przestępstw związanych z tzw. przestępstwami białych kołnierzyków (white collar crimes);
 • Składanie pozwów przeciwko byłym i obecnym członkom zarządu w przypadku nie wypłacalności spółki.   

Odpowiedzialność członków zarządu – pytania klientów

Decyzja o złożeniu wniosku o upadłość spółki jest istotna i wymaga starannego przemyślenia. Upadłość spółki może być skutecznym sposobem na restrukturyzację finansową lub zakończenie działalności w sytuacji, gdy spółka ma trudności finansowe. Oto kilka sytuacji, w których może być wskazane złożenie wniosku o upadłość spółki:

 • Niezrównoważony stan finansów: Gdy spółka ma znaczne długi, braki płynności finansowej, nie jest w stanie regulować bieżących zobowiązań wobec wierzycieli oraz nie ma realnych perspektyw na poprawę sytuacji finansowej.
 • Brak możliwości spłaty długów: Jeśli spółka nie jest w stanie spłacić swoich długów w sposób uzgodniony z wierzycielami, upadłość może być rozważana jako środek umożliwiający zorganizowaną spłatę zobowiązań.
 • Zaprzestanie działalności: Jeśli spółka już nie prowadzi działalności gospodarczej lub jest w fazie likwidacji, upadłość może pomóc w zakończeniu formalnej strony działalności i uregulowaniu stosunków z wierzycielami.
 • Zagrożenie egzekucją: Gdy istnieje realne ryzyko, że wierzyciele podjęliby działania egzekucyjne przeciwko spółce, wniosek o upadłość może zablokować takie działania i umożliwić zorganizowane rozwiązanie sprawy.
 • Restrukturyzacja: Jeśli spółka wierzy, że jest w stanie przeprowadzić skuteczną restrukturyzację swojej działalności i długów w ramach procesu upadłości, może złożyć wniosek w celu uzyskania ochrony przed wierzycielami.

Warto jednak pamiętać, że proces upadłości jest skomplikowany i może mieć wpływ na różne aspekty działalności spółki oraz sytuację jej właścicieli. Przed złożeniem wniosku o upadłość, zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem lub specjalistą ds. restrukturyzacji, który oceni sytuację finansową spółki i pomoże podjąć właściwą decyzję.

Członka zarządu spółki z o.o. można pozwać w różnych sytuacjach, kiedy zachodzi podejrzenie naruszenia obowiązków, szkody wyrządzonej spółce lub innego rodzaju nieprawidłowości. Poniżej przedstawiam kilka przykładów sytuacji, w których można rozważyć pozwanie członka zarządu spółki z o.o.:

 • Naruszenie obowiązków fiducjusza: Członek zarządu ma obowiązek działać w najlepszym interesie spółki zgodnie z obowiązkami fiducjusza. Jeśli zachodzi podejrzenie, że członek zarządu działał na niekorzyść spółki lub w sposób sprzeczny z prawem, można wnieść pozew.
 • Zaniedbanie obowiązków: Jeśli członek zarządu dopuścił się zaniedbania w wykonywaniu swoich obowiązków, co spowodowało szkodę dla spółki, można rozważyć wniesienie pozwu o naprawienie szkody.
 • Niewłaściwe prowadzenie dokumentacji i ksiąg spółki: Członek zarządu jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie dokumentacji i ksiąg spółki. Jeśli naruszył te obowiązki i spowodował szkodę finansową lub inne konsekwencje, można rozważyć skierowanie sprawy do sądu.
 • Konflikt interesów: Członek zarządu ma obowiązek unikać konfliktu interesów związanych z działalnością spółki. Jeśli zachodzi podejrzenie, że członek zarządu działał na korzyść siebie lub innych podmiotów zamiast spółki, może to stanowić podstawę do wniesienia pozwu.
 • Nieprawidłowości finansowe: Jeśli członek zarządu spółki działał w sposób sprzeczny z przepisami prawa podatkowego lub rachunkowego, co spowodowało naruszenie interesów spółki, można podjąć kroki prawne.
 • Ustanie odpowiedzialności: Członek zarządu odpowiada solidarnie z innymi członkami zarządu za niektóre zobowiązania spółki. W sytuacji, gdy spółka ma trudności w egzekwowaniu zobowiązań od członka zarządu, można zastosować środki prawne.

Pamiętaj, że wszelkie działania prawne, takie jak pozwanie członka zarządu spółki z o.o., powinny być przemyślane i poparte solidnymi dowodami oraz przepisami prawa. Zawsze warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie spółek i odpowiedzialności członków zarządu, aby ocenić sytuację i podjąć właściwe kroki.

Obrona w sprawie o odpowiedzialność członka zarządu może być złożonym procesem, który wymaga starannego przygotowania i skonsultowania się z prawnikiem specjalizującym się w prawie spółek. Oto kilka kroków, które można podjąć w celu skutecznej obrony w takiej sprawie:

 • Zrozumienie zarzutów: Dokładnie zrozum zarzuty stawiane członkowi zarządu. To kluczowe, aby móc skutecznie bronić swoich interesów.
 • Zbieranie dokumentacji: Zbierz kompletną dokumentację związana z zarzutami, taką jak umowy, protokoły zarządów, korespondencja oraz dokumenty finansowe. To pomoże w udowodnieniu swojego stanowiska.
 • Konsultacja z prawnikiem: Skonsultuj się z prawnikiem specjalizującym się w prawie spółek i odpowiedzialności członków zarządu. Prawnik ten pomoże ocenić sytuację, doradzić strategię obrony i reprezentować cię przed sądem.
 • Analiza przepisów prawa: Prawnicy pomogą zidentyfikować przepisy prawa, które mogą być istotne dla obrony. Skup się na przepisach regulujących odpowiedzialność członków zarządu oraz obowiązki i uprawnienia spółki.
 • Analiza działań i decyzji: Skup się na udowodnieniu, że twoje decyzje i działania były podejmowane w najlepszym interesie spółki i były zgodne z przepisami prawa.
 • Argumentacja prawna: Wspólnie z prawnikiem opracuj argumentację prawna, która udowodni, że nie ponosisz odpowiedzialności lub że twój udział w rzekomych nieprawidłowościach był ograniczony lub nieistniejący.
 • Dowody i świadkowie: Zidentyfikuj potencjalnych świadków oraz zbierz dowody, które potwierdzą twoje stanowisko. Mogą to być dokumenty, świadectwa, opinie ekspertów czy zeznania świadków.
 • Przygotowanie na rozprawę: Jeśli sprawa trafi do sądu, skoncentruj się na przygotowaniu się do rozprawy. Przygotuj argumentację, dowody oraz strategię obrony wraz z prawnikiem.
 • Rozważanie alternatyw: Rozważ inne opcje, takie jak mediacja czy negocjacje z wierzycielami, które mogą prowadzić do ugody i uniknięcia procesu sądowego.
 • Monitorowanie postępowania: Uważnie śledź postępowanie sądowe i współpracuj z prawnikiem, aby dostosować strategię obrony na bieżąco.

Pamiętaj, że każda sprawa jest unikalna, dlatego ważne jest, aby uzyskać indywidualną poradę prawną dostosowaną do twojej sytuacji. Obrona w sprawie o odpowiedzialność członka zarządu wymaga współpracy z doświadczonym prawnikiem, który pomoże w ochronie twoich interesów.

Oferujemy profesjonalne doradztwo prawne w Warszawie dla członków zarząd spółek. Nasza kancelaria adwokacka to zespół doświadczonych prawników i adwokatów gotowych rozwiązać Twoje problemy prawne. Pomożemy Tobie pozwać członków zarządu w przypadku niewypłacalności spółki.