border 3
border 3

Odpowiedzialność członków zarządu

Odpowiedzialność karna członków zarządu

Należy mieć pełną świadomość istnienia odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. Dzięki naszemu doradztwu unikniesz ryzyka związanego z zarządzaniem przedsiębiorstwem i poniesieniem odpowiedzialności za długi spółki swoim majątkiem.

Doradztwo prawne w tym zakresie obejmuje:

 • Analiza możliwych ryzyk związanych z przyjęciem określonej funkcji w spółce oraz wdrożenie strategii zapewniających ochronę przed tymi potencjalnymi zagrożeniami.
 • Tworzenie wewnętrznych dokumentów regulujących stosunki pomiędzy członkami organów zarządzających lub nadzorczych a spółką oraz między nimi nawzajem.
 • Przeprowadzanie audytów prawnych i podatkowych dotyczących sytuacji finansowej spółki oraz analiza przyjętych metod rozliczeń w celu eliminowania odpowiedzialność zarządu za zobowiązania Spółki.
 • Wnioskowanie o działania restrukturyzacyjne oraz wnioskowanie o ogłoszenie upadłości.
 • Reprezentacja członków zarządu przed organami administracyjnymi i sądami. Prowadzenie zastępstwa prawego i procesowego dla pozwanych członków zarządu.
 • Wsparcie dla osób, które są podejrzane lub oskarżone o popełnienie przestępstw związanych z tzw. przestępstwami białych kołnierzyków (white collar crimes);
 • Składanie pozwów przeciwko byłym i obecnym członkom zarządu w przypadku nie wypłacalności spółki.
JZTL logo white
JZTL logo white

Konsultacje online

Potrzebujesz pomocy adwokata lub doradcy podatkowego? Skup się na biznesie, my zajmiemy się rozwiązaniem Twoim problemów prawno podatkowych.

Ekspert prawa spółek

Odpowiedzialność członków zarządu - pytania i odpowiedzi

Kiedy złożyć wniosek o upadłość spółki?

Decyzja o złożeniu wniosku o upadłość spółki jest istotna i wymaga starannego przemyślenia. Upadłość spółki może być skutecznym sposobem na restrukturyzację finansową lub zakończenie działalności w sytuacji, gdy spółka ma trudności finansowe. Oto kilka sytuacji, w których może być wskazane złożenie wniosku o upadłość spółki:

 • Niezrównoważony stan finansów: Gdy spółka ma znaczne długi, braki płynności finansowej, nie jest w stanie regulować bieżących zobowiązań wobec wierzycieli oraz nie ma realnych perspektyw na poprawę sytuacji finansowej.
 • Brak możliwości spłaty długów: Jeśli spółka nie jest w stanie spłacić swoich długów w sposób uzgodniony z wierzycielami, upadłość może być rozważana jako środek umożliwiający zorganizowaną spłatę zobowiązań.
 • Zaprzestanie działalności: Jeśli spółka już nie prowadzi działalności gospodarczej lub jest w fazie likwidacji, upadłość może pomóc w zakończeniu formalnej strony działalności i uregulowaniu stosunków z wierzycielami.
 • Zagrożenie egzekucją: Gdy istnieje realne ryzyko, że wierzyciele podjęliby działania egzekucyjne przeciwko spółce, wniosek o upadłość może zablokować takie działania i umożliwić zorganizowane rozwiązanie sprawy.
 • Restrukturyzacja: Jeśli spółka wierzy, że jest w stanie przeprowadzić skuteczną restrukturyzację swojej działalności i długów w ramach procesu upadłości, może złożyć wniosek w celu uzyskania ochrony przed wierzycielami.

Warto jednak pamiętać, że proces upadłości jest skomplikowany i może mieć wpływ na różne aspekty działalności spółki oraz sytuację jej właścicieli. Przed złożeniem wniosku o upadłość, zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem lub specjalistą ds. restrukturyzacji, który oceni sytuację finansową spółki i pomoże podjąć właściwą decyzję.

Kiedy można pozwać członka zarządu spółki z o.o.?

Członka zarządu spółki z o.o. można pozwać w różnych sytuacjach, kiedy zachodzi podejrzenie naruszenia obowiązków, szkody wyrządzonej spółce lub innego rodzaju nieprawidłowości. Poniżej przedstawiam kilka przykładów sytuacji, w których można rozważyć pozwanie członka zarządu spółki z o.o.:

 • Naruszenie obowiązków fiducjusza: Członek zarządu ma obowiązek działać w najlepszym interesie spółki zgodnie z obowiązkami fiducjusza. Jeśli zachodzi podejrzenie, że członek zarządu działał na niekorzyść spółki lub w sposób sprzeczny z prawem, można wnieść pozew.
 • Zaniedbanie obowiązków: Jeśli członek zarządu dopuścił się zaniedbania w wykonywaniu swoich obowiązków, co spowodowało szkodę dla spółki, można rozważyć wniesienie pozwu o naprawienie szkody.
 • Niewłaściwe prowadzenie dokumentacji i ksiąg spółki: Członek zarządu jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie dokumentacji i ksiąg spółki. Jeśli naruszył te obowiązki i spowodował szkodę finansową lub inne konsekwencje, można rozważyć skierowanie sprawy do sądu.
 • Konflikt interesów: Członek zarządu ma obowiązek unikać konfliktu interesów związanych z działalnością spółki. Jeśli zachodzi podejrzenie, że członek zarządu działał na korzyść siebie lub innych podmiotów zamiast spółki, może to stanowić podstawę do wniesienia pozwu.
 • Nieprawidłowości finansowe: Jeśli członek zarządu spółki działał w sposób sprzeczny z przepisami prawa podatkowego lub rachunkowego, co spowodowało naruszenie interesów spółki, można podjąć kroki prawne.
 • Ustanie odpowiedzialności: Członek zarządu odpowiada solidarnie z innymi członkami zarządu za niektóre zobowiązania spółki. W sytuacji, gdy spółka ma trudności w egzekwowaniu zobowiązań od członka zarządu, można zastosować środki prawne.

Pamiętaj, że wszelkie działania prawne, takie jak pozwanie członka zarządu spółki z o.o., powinny być przemyślane i poparte solidnymi dowodami oraz przepisami prawa. Zawsze warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie spółek i odpowiedzialności członków zarządu, aby ocenić sytuację i podjąć właściwe kroki.

Jak się bronić w sprawie o odpowiedzialność członka zarządu?

Obrona w sprawie o odpowiedzialność członka zarządu może być złożonym procesem, który wymaga starannego przygotowania i skonsultowania się z prawnikiem specjalizującym się w prawie spółek. Oto kilka kroków, które można podjąć w celu skutecznej obrony w takiej sprawie:

 • Zrozumienie zarzutów: Dokładnie zrozum zarzuty stawiane członkowi zarządu. To kluczowe, aby móc skutecznie bronić swoich interesów.
 • Zbieranie dokumentacji: Zbierz kompletną dokumentację związana z zarzutami, taką jak umowy, protokoły zarządów, korespondencja oraz dokumenty finansowe. To pomoże w udowodnieniu swojego stanowiska.
 • Konsultacja z prawnikiem: Skonsultuj się z prawnikiem specjalizującym się w prawie spółek i odpowiedzialności członków zarządu. Prawnik ten pomoże ocenić sytuację, doradzić strategię obrony i reprezentować cię przed sądem.
 • Analiza przepisów prawa: Prawnicy pomogą zidentyfikować przepisy prawa, które mogą być istotne dla obrony. Skup się na przepisach regulujących odpowiedzialność członków zarządu oraz obowiązki i uprawnienia spółki.
 • Analiza działań i decyzji: Skup się na udowodnieniu, że twoje decyzje i działania były podejmowane w najlepszym interesie spółki i były zgodne z przepisami prawa.
 • Argumentacja prawna: Wspólnie z prawnikiem opracuj argumentację prawna, która udowodni, że nie ponosisz odpowiedzialności lub że twój udział w rzekomych nieprawidłowościach był ograniczony lub nieistniejący.
 • Dowody i świadkowie: Zidentyfikuj potencjalnych świadków oraz zbierz dowody, które potwierdzą twoje stanowisko. Mogą to być dokumenty, świadectwa, opinie ekspertów czy zeznania świadków.
 • Przygotowanie na rozprawę: Jeśli sprawa trafi do sądu, skoncentruj się na przygotowaniu się do rozprawy. Przygotuj argumentację, dowody oraz strategię obrony wraz z prawnikiem.
 • Rozważanie alternatyw: Rozważ inne opcje, takie jak mediacja czy negocjacje z wierzycielami, które mogą prowadzić do ugody i uniknięcia procesu sądowego.
 • Monitorowanie postępowania: Uważnie śledź postępowanie sądowe i współpracuj z prawnikiem, aby dostosować strategię obrony na bieżąco.

Pamiętaj, że każda sprawa jest unikalna, dlatego ważne jest, aby uzyskać indywidualną poradę prawną dostosowaną do twojej sytuacji. Obrona w sprawie o odpowiedzialność członka zarządu wymaga współpracy z doświadczonym prawnikiem, który pomoże w ochronie twoich interesów.