border_3

Doradca podatkowy Warszawa

Doradztwo podatkowe dla firm

Prowadzona przez nas w Warszawie kancelaria Ziobrowski Tax&Law zatrudnia wysoko wykwalifikowanych, doświadczonych doradców podatkowych. Oferujemy Klientom zarówno doraźną pomoc w określonych sytuacjach, jak i kompleksową obsługę prawniczą. Do każdego konsumenta podchodzimy indywidualnie, uważnie wysłuchując jego problemów oraz analizując przedstawione szczegóły sprawy. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaproponować właściwe rozwiązanie w danym przypadku. Zdajemy sobie sprawę z tego, że podatnicy, którzy nie mają wykształcenia ekonomicznego ani prawniczego, mogą niezbyt dobrze orientować się w polskim systemie fiskalnym oraz często zmieniających się przepisach prawnych z tego zakresu. Dlatego doradcy podatkowi z biura pozostają do dyspozycji Klientów w różnych sprawach. Uświadamiamy im, jakie prawa i obowiązki wynikają z posiadanego statusu płatnika podatków w Polsce oraz czuwamy nad przestrzeganiem terminów obowiązujących, np. przy składaniu deklaracji rozliczeniowych PIT i CIT oraz Jednolitych Plików Kontrolnych.

W zakresie naszych kompetencji mieści się także obsługa prawna firm działających na terenie Warszawy. Doradca podatkowy z Kancelarii Ziobrowski Tax&Law udziela przedsiębiorcom z tego miasta porad online. Swoją ofertę kierujemy do właścicieli małych oraz dużych przedsiębiorstw. Jesteśmy otwarci na współpracę z polskimi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi reprezentującymi różne branże. Występujemy w roli pełnomocnika klienta w sporach z urzędem skarbowym. Zajmujemy się też przeprowadzaniem różnego rodzaju audytów fiskalnych.

Profesjonalne doradztwo podatkowe – zakres usług​

W zakresie usług świadczonych przez naszą kancelarię z Warszawy mieści się kompleksowe doradztwo podatkowe. Klienci mogą liczyć na profesjonalną pomoc kompetentnych prawników w różnych okolicznościach. Udzielamy praktycznych porad dotyczących cen transferowych, a także podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT), jak również opodatkowania od towarów i usług (VAT). Wsparcie adwokatów nie ogranicza się jednak wyłącznie do tych zobowiązań fiskalnych. Doradzamy też w sprawach dotyczących podatku odroczonego, od nieruchomości i od czynności cywilnoprawnych, jak i ulgi badawczo-rozwojowej i IP Box. Doradca podatkowy oddelegowany do zajmowania się danym przypadkiem pomaga Klientowi w praktycznym stosowaniu przepisów prawa. Na zlecenie konsumenta podejmuje się sporządzania wyjaśnień i opinii. Reprezentuje także interesy podatników zarówno w trakcie kontroli fiskalnych, jak i sporów z urzędem skarbowym odnośnie do wysokości należnych danin oraz sposobów ich rozliczania.

Nasza kancelaria adwokacka współpracuje ze start-upami. Świadczymy na rzecz tego typu firm obsługę prawniczą oraz podatkową. Udzielane przez naszych doradców porady prawne online dla klientów dotyczą bieżącej działalności wspomnianych podmiotów. Pomagamy w przygotowywaniu umów handlowych i licencyjnych oraz regulaminów. Podejmujemy także stosowne kroki na drodze do pozyskania od prywatnych inwestorów i funduszy środków finansowych na rozwój przedsiębiorstwa. Ponadto zajmujemy się sprawami z zakresu ochrony know-how.

Porady podatkowe – kompetentna kadra

Kancelaria doradcy podatkowego z Warszawy zatrudnia specjalistów, którzy znają obowiązujące przepisy, a także aktualne interpretacje i orzecznictwo w zakresie podatków. Jesteśmy w stanie udzielić Klientom profesjonalnego wsparcia nie tylko w standardowych sytuacjach (np. przy wypełnianiu rocznych zeznań PIT), ale również przy rozwiązywaniu bardziej nieszablonowych problemów. Specjaliści od prawa podatkowego biegle posługują się najpopularniejszymi językami obcymi, w tym angielszczyzną. Dzięki temu w gronie osób korzystających ze świadczonego przez nas doradztwa mogą znajdować się nie tylko Polacy, ale także cudzoziemcy, np. właściciele i przedstawiciele zagranicznych koncernów i korporacji zainteresowanych wejściem ze swoimi produktami bądź usługami na polski rynek. Na zlecenie Klientów z zagranicy profesjonalny doradca z biura będzie reprezentować ich interesy przed tutejszym urzędem skarbowym. Pomoże także w praktycznym odnalezieniu się w systemie fiskalnym w Polsce.

Kancelaria doradcy podatkowego w Warszawie

Kancelaria prawna Ziobrowski Tax&Law ma siedzibę przy ul. Tynieckiej 38A na stołecznym Mokotowie. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w dogodnych dla konsumentów godzinach. Do skorzystania z usług nie jest jednak konieczna osobista wizyta w firmie. Można nawiązać z nami kontakt telefoniczny lub mailowy. Profesjonalny doradca podatkowy z Warszawy po wcześniejszym umówieniu terminu udziela także porad po zamknięciu kancelarii lub przed jej otwarciem. W razie potrzeby pozostajemy do dyspozycji klientów również w święta i weekendy. Staramy się na bieżąco oddzwaniać oraz odpowiadać na wiadomości przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Doradcy podatkowi z naszej kancelarii  w zakładaniu firm i spółek w Polsce oraz za granicą. Wspieramy te osoby w kwestii wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej. W ich imieniu załatwiamy wszystkie formalności związane ze zmianą polskiej rezydencji podatkowej oraz z założeniem rachunku bankowego w innym kraju. W ramach świadczonej obsługi prawnej udzielamy przedsiębiorcom porad. Zajmujemy się ponadto opracowywaniem tekstów różnego rodzaju dokumentów, także w języku angielskim.

Jarosław Ziobrowski

Jarosław Ziobrowski

Adwokat, założyciel Ziobrowski Tax & Law. Posiada ponad 15 lat doświadczenia zawodowego, specjalizuje się w sprawach sądowych i postępowaniach podatkowych. Dwukrotny przewodniczący Sekcji Prawa Podatkowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Współautor książek „Zarządzanie ryzykiem podatkowym” oraz „Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu – praktyczne sposoby jej ograniczenia”. Autor wielu publikacji oraz artykułów.

Obsługa podatkowa przedsiębiorstw

Potrzebujesz adwokata lub doradcy podatkowego w Warszawie? Nasza kancelaria adwokacka oferuje profesjonalne usługi prawne i doradztwo podatkowe. Skup się na biznesie, a my zajmiemy się Twoimi problemami prawno-podatkowymi.

Przedsiębiorcy mają prawo podejmować decyzje korzystne dla prowadzonego przez siebie biznesu. Jedną z czynności całkowicie legalną w Polsce, wspierającą działalność wielu firm w Warszawie jest optymalizacja podatkowa. W jej zakresie mieści się wiele czynności, których celem jest zminimalizowanie obciążeń finansowych. Planuje się i wdraża szereg działań na gruncie podatkowym, które są optymalne dla przedsiębiorstwa. To rozwiązanie nie tylko dla spółek czy większych firm, ale również mniejszych podmiotów gospodarczych.

Nasza kancelaria doradztwa podatkowego w Warszawie świadczy kompleksowe usługi mające na celu wsparcie klientów biznesowych. Zależy nam na skutecznym rozwiązywaniu problemów, z jakimi na co dzień w swojej działalności gospodarczej spotykają się przedsiębiorcy. Warto skorzystać z takiego wsparcia ze względu na to, że mamy nie tylko doświadczenie w tym zakresie, ale również odpowiednią wiedzę. Śledzimy również na bieżąco wszelkie zmiany prawa podatkowego.   

Główny cel optymalizacji podatkowej to przede wszystkim dążenie do zmniejszenia wysokości obciążeń fiskalnych do takiego poziomu, który będzie przynosił korzyści dla podatnika, a jednocześnie – mieścił się w granicach prawa. Aby była efektywna, należy nią objąć wszystkie obszary działania firmy. Na potrzeby wprowadzenia tego rozwiązania, wykonuje się analizy podatkowe oraz przychodów i kosztów, przy uwzględnieniu przyszłych zdarzeń gospodarczych oraz obciążeń podatkowych.

Nasz wyspecjalizowany zespół doradców podatkowych stanie się Twoim niezastąpionym wsparciem w kwestiach związanych z podatkami. Zminimalizujemy ryzyko błędów podatkowych, dzięki czemu Twój biznes może skoncentrować się na osiąganiu sukcesów. Kancelaria Adwokacka w Warszawie specjalizuje się w kompleksowym doradztwie podatkowym dla firm i przedsiębiorców.

Zakres usług Kancelarii Podatkowej

Oferujemy szeroki zakres usług podatkowych, obejmujący m.in.:

 • Sporządzanie opinii podatkowych w obszarach takich jak podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych i podatek od towarów i usług (VAT).
 • Wspieranie pracodawców w tworzeniu efektywnych struktur wynagradzania pracowników włączając w to innowacyjne plany motywacyjne oparte na akcjach i instrumentach finansowych.
 • Przygotowywanie wniosków o indywidualne interpretacje podatkowe, aby uniknąć niejasności i zagwarantować prawidłowe rozliczenia.
 • Rozwiązywanie codziennych problemów podatkowych występujących u Klientów, zapewniając skuteczne i zgodne z prawem strategie rozwiązania.
 • Analizę umów i porozumień z perspektywy skutków podatkowych, aby minimalizować wszelkie ryzyka podatkowe i maksymalizować korzyści podatkowe.
 • Opracowywanie optymalizacji podatkowych, dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb i celów.
 • Doradztwo w fuzjach i przejęciach, w tym dokładne badania podatkowe (due diligence) i analizy podatkowe dla podmiotów przejmowanych.
 • Doradztwo podatkowe online m.in. w zakresie podatku od spadków i darowizn, umożliwiające skuteczne i wydajne rozwiązania podatkowe.
 • Zarządzanie ryzykiem podatkowym w Twojej firmie, zapewniając spokojną działalność i minimalizując nieprzewidziane obciążenia podatkowe.
 • Doradztwo międzynarodowe obejmujące zagadnienia związane z podatkami od odsetek, dywidend, opłat licencyjnych oraz obecnością „zakładu” zagranicznego przedsiębiorcy w Polsce.

Optymalizacja podatkowa w Warszawie

Proponowane przez nas usługi obejmują różne rozwiązania zgodne z prawem. Świadczone w kancelarii doradztwo podatkowe pozwala przedsiębiorcom zoptymalizować swoją działalność pod względem finansowym i podatkowym.

Zaoferować możemy np. planowanie podatkowe dopasowane indywidualnie do potrzeb klienta. Są to z reguły czynności zmierzające przede wszystkim do minimalizacji podatków. Często ich celem jest zwiększenie obciążeń podatkowych, aby przedsiębiorca miał wyższą zdolność kredytową.

Inną możliwością wynikającą z przepisów prawnych jest oszczędzanie podatkowe, czyli podjęcie działań w zakresie obniżenia podatku – np. wprowadzenie metody kasowej VAT.

W praktyce stosuje się także korzystanie z różnych ulg, zwolnień oraz odliczeń.

Sposoby optymalizacji podatkowej 

 • prowadzenie działalności w formie spółki osobowej zamiast kapitałowej – odchodzi wówczas podwójne opodatkowanie,
 • restrukturyzacja i łączenie spółek,
 • tworzenie zagranicznych firm holdingowych,
 • zakładanie spółek offshore zarejestrowanych w obcym dla osób powołujących ją do życia systemie prawnym – dla celów międzynarodowej optymalizacji podatkowej,
 • tworzenie podatkowych grup kapitałowych,
 • łączenie źródeł przychodu – rozliczanie się na zasadach ogólnych,
 • wybór formy opodatkowania, która będzie najkorzystniejszą dla danej działalności – rozliczanie się na zasadach ogólnych, ryczałtu, karty podatkowej lub według podatku liniowego,
 • amortyzacja,
 • rozliczanie strat podatkowych,
 • uproszczone zaliczki na podatek dochodowy,
 • odliczanie naliczonego podatku VAT,
 • obniżenie podatku należnego,
 • zwolnienie z płacenia podatku VAT – ze względu na nieprzekroczenie limitu 150.000 zł netto obrotu,
 • podatki VAT rozliczane kwartalnie,
 • skorzystanie z ulgi na złe długi.

Profesjonalne usługi doradztwa podatkowego dla firm w Warszawie

Nasi doradcy chętnie przeanalizują sytuację różnych podmiotów. Kancelaria w Warszawie zapewnia profesjonalne doradztwo podatkowe, w tym dotyczące także różnych transakcji oraz najkorzystniejszą optymalizację. Jednocześnie będą to działania zgodne z prawem, niewpływające na szkodę Skarbu Państwa. W ramach współpracy opracujemy plan odpowiednio dostosowany podatkowy do sytuacji. Obsługa prawna to także przesyłanie przez nas na bieżąco różnych istotnych informacji z zakresu obowiązujących przepisów. Reprezentujemy także przedsiębiorców przed organami podatkowymi.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług doradztwa podatkowego zarówno firmy krajowe, jak i międzynarodowe. Skontaktuj się z nami pod numer tel. 601 813 339!

Porady podatkowe Online

Zalety porad podatkowych online

Wybór porady podatkowe online ma wiele zalet. Otrzymasz szybką odpowiedź (zazwyczaj w ciągu 24-48 godzin), a także korzystniejszą cenę porady w porównaniu do konsultacji osobistych. To doskonała opcja dla prostszych spraw, jednak w przypadku bardziej skomplikowanych sytuacji, zawsze zalecamy osobiste spotkanie z naszym doradcą podatkowym.

Twoje zapytanie o wycenę porady podatkowej lub opinii jest całkowicie bezpłatne i niezobowiązujące. Usługę prawną rozpoczynamy dopiero po Twoim wyraźnym zaakceptowaniu stawki honorarium i terminu wykonania. Nasze elektroniczne konsultacje są cenowo konkurencyjne, a mimo to gwarantują najwyższy poziom profesjonalizmu. Nasi wirtualni doradcy posiadają bogate doświadczenie w rozwiązywaniu różnorodnych problemów prawnych.

Bezpieczeństwo i tajemnica adwokacka 

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem. Korzystamy z dedykowanego programu online, który zapewnia pełną dyskrecję i bezpieczeństwo. Nie wymaga on instalowania żadnych dodatkowych aplikacji ani logowania.

Koszty porady podatkowej online

Koszt uzyskania porady online wynosi 500 zł brutto za konsultację trwającą 1 godzinę. Dzięki tej nowoczesnej usłudze, możesz szybko i wygodnie otrzymać potrzebną Ci profesjonalną pomoc podatkową.

Korzyści współpracy z doradcą podatkowym

Korzystanie z usług doradcy podatkowego przynosi wiele korzyści, które mogą mieć istotny wpływ na skuteczność zarządzania finansami firmy oraz jej ogólną sytuację prawną i finansową. Oto niektóre z najważniejszych korzyści:

 1. Optymalizacja Podatkowa – doradca podatkowy pomoże zidentyfikować legalne sposoby na zmniejszenie obciążeń podatkowych, co może prowadzić do znaczących oszczędności finansowych.
 2. Profesjonalny doradca podatkowy zapewnia, że działalność firmy jest zgodna z obowiązującymi przepisami, co minimalizuje ryzyko błędów i potencjalnych kar.
 3. Doradca podatkowy zapewnia prawidłowe przygotowanie i weryfikację wszystkich niezbędnych dokumentów, co pozwala unikać błędów podatkowych.
 4. Doradcy pomagają w planowaniu transakcji i strategii biznesowych w kontekście ich konsekwencji podatkowych, co może przyczynić się do lepszej rentowności i efektywności biznesowej.
 5. W przypadku audytów podatkowych lub sporów z organami podatkowymi, doradca może reprezentować firmę jako adwokat, doradzając w najlepszym kierunku działania i negocjacji.
 6. Zajmowanie się sprawami podatkowymi może być czasochłonne. Delegowanie tych zadań do doradcy pozwala kierownictwu i pracownikom skupić się na podstawowej działalności firmy.
 7. Firmy działające na arenie międzynarodowej mogą skorzystać z wiedzy doradcy w zakresie międzynarodowych przepisów podatkowych, co jest istotne w obliczu globalizacji biznesu.
 8. Doradca podatkowy dostosowuje swoje usługi do indywidualnych potrzeb i celów swoich klientów.
 9. Przez optymalizację podatkową i strategiczne doradztwo, doradcy podatkowi mogą pomóc firmom w planowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju.

Doradztwo podatkowe – pytania klientów

Podatek zapłacony przy sprzedaży mieszkania zależy od kilku czynników, takich jak miejsce położenia nieruchomości, czas jej posiadania, kwota uzyskanego zysku oraz obowiązujące przepisy podatkowe. W Polsce, głównym podatkiem od zysków kapitałowych związanych z nieruchomościami jest podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Poniżej znajdują się ogólne wytyczne dotyczące opodatkowania sprzedaży mieszkania:

Okres posiadania: W Polsce istnieje różnica w opodatkowaniu w zależności od okresu, przez jaki posiadałeś mieszkanie. Mieszkanie posiadane przez okres do 5 lat podlega opodatkowaniu według stawki 19% lub 18% (od 2021 roku), a mieszkanie posiadane przez okres dłuższy jest zwolnione z opodatkowania.
Zwolnienie z opodatkowania: Jeśli posiadasz mieszkanie przez co najmniej 5 lat, możesz być zwolniony z podatku od zysków kapitałowych uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości. Warunkiem jest, że nieruchomość była wykorzystywana jako Twój dom przez przynajmniej 2 lata przed sprzedażą. Jednakże warunki zwolnienia mogą ulegać zmianom, więc zawsze warto sprawdzić aktualne przepisy.
Kalkulacja podatku: Jeśli Twój zysk z tytułu sprzedaży mieszkania podlega opodatkowaniu, podatek oblicza się jako różnica między ceną sprzedaży a ceną nabycia, pomniejszoną o ewentualne koszty związane ze sprzedażą (np. notarialne, agencji nieruchomości itp.).
Umorzenie podatku: W przypadku mieszkań wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, jeśli zysk nie przekracza pewnej kwoty, możesz ubiegać się o umorzenie podatku od sprzedaży mieszkania. Warunki i kwoty umorzenia również mogą się różnić w zależności od aktualnych przepisów.
Warto podkreślić, że przepisy podatkowe i zasady opodatkowania mogą się zmieniać, dlatego zawsze warto konsultować się z ekspertem podatkowym lub prawnikiem specjalizującym się w nieruchomościach oraz podatkach, aby uzyskać dokładne i aktualne informacje odnoszące się do Twojej konkretnej sytuacji.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej (JGD) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (spółkę z o.o.) ma istotne skutki podatkowe, które warto uwzględnić przed podjęciem decyzji o przekształceniu. Poniżej przedstawiam główne skutki podatkowe, które mogą wystąpić w związku z takim przekształceniem:

Opodatkowanie zysków z przekształcenia: Przekształcenie JGD w spółkę z o.o. może skutkować opodatkowaniem zysków wygenerowanych przez działalność gospodarczą do momentu przekształcenia. Zyski te mogą być opodatkowane według stawek podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) lub podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), w zależności od wybranego statusu podatkowego spółki z o.o.
VAT: Przekształcenie może spowodować obowiązek rozliczenia podatku VAT, zwłaszcza jeśli spółka z o.o. podejmie działalność, która podlega opodatkowaniu VAT (np. dostawy towarów lub świadczenie usług).
Opodatkowanie przy przenoszeniu aktywów: Jeśli przekształcenie JGD w spółkę z o.o. wiąże się z przeniesieniem aktywów (np. nieruchomości, środków trwałych) na spółkę, może wystąpić obowiązek opodatkowania tego przeniesienia, np. podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) lub VAT, w zależności od rodzaju przekształcenia i przepisów obowiązujących w danym przypadku.
Wartość firmy: Przekształcenie może wpłynąć na wycenę firmy i jej aktywów. Wartość przekształcanej działalności może mieć wpływ na obliczanie podatku przy przenoszeniu aktywów na spółkę.
Wykorzystanie strat podatkowych: Przekształcenie może wpłynąć na wykorzystanie ewentualnych strat podatkowych zgromadzonych w JGD. Może to wiązać się z ograniczeniem możliwości ich wykorzystania po przekształceniu.
Inne aspekty: Przekształcenie może wpłynąć na inne kwestie, takie jak ustalenie nowego statutu spółki z o.o., zmiany w rozliczeniach podatkowych, koszty związane z przekształceniem i inne.
Warto podkreślić, że skutki podatkowe przekształcenia JGD w spółkę z o.o. mogą być skomplikowane i zróżnicowane w zależności od wielu czynników. Zawsze warto skonsultować się z ekspertem podatkowym lub prawnikiem specjalizującym się w prawie podatkowym oraz przekształceniach, aby dokładnie zrozumieć konsekwencje i podjąć najlepszą decyzję dla swojej sytuacji.

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.) ma istotne skutki podatkowe, które warto dokładnie zrozumieć przed podjęciem takiej decyzji. Poniżej przedstawiam główne skutki podatkowe związane z likwidacją spółki z o.o.:
Opodatkowanie zysków: W trakcie likwidacji spółki z o.o. dochodzi do likwidacji jej aktywów i rozliczenia zobowiązań. Zyski uzyskane w wyniku sprzedaży lub zbycia aktywów mogą podlegać opodatkowaniu jako przychód spółki. Opodatkowanie może dotyczyć zarówno podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) jak i podatku od towarów i usług (VAT).
Odpis aktualizacyjny: W przypadku likwidacji spółki z o.o. może pojawić się konieczność dokonania odpisu aktualizacyjnego, który ma na celu wyeliminowanie efektu inflacji na wartość aktywów przed ich zbyciem w procesie likwidacji.
Ustalanie wartości likwidacyjnej: Podczas likwidacji spółki z o.o. konieczne jest ustalenie wartości likwidacyjnej aktywów i pasywów spółki. Na podstawie tych danych można obliczyć różnicę między wartościami początkowymi i końcowymi oraz oszacować ewentualny podatek.
VAT: W zależności od rodzaju aktywów związanych z likwidacją, mogą wystąpić kwestie związane z podatkiem od towarów i usług (VAT). Może to dotyczyć zarówno sprzedaży aktywów, jak i realizacji usług w trakcie likwidacji.
Umorzenie zobowiązań: W trakcie likwidacji spółki mogą być umarzane zobowiązania wobec wierzycieli. Umorzenie to może być traktowane jako przychód podlegający opodatkowaniu.
Dochód likwidacyjny wspólników: Wspólnicy otrzymujący aktywa w trakcie likwidacji mogą mieć obowiązek opodatkowania w związku z tym przychodem. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) może być stosowany do otrzymanych aktywów.
Zgłoszenia i obowiązki podatkowe: Likwidacja spółki z o.o. wiąże się z różnymi zgłoszeniami do organów podatkowych oraz innymi obowiązkami. Należy starannie dostosować się do przepisów i terminów, aby uniknąć kar i sankcji.
Warto podkreślić, że skutki podatkowe likwidacji spółki z o.o. mogą być złożone i zależą od wielu czynników, takich jak rodzaj aktywów, rodzaj działalności spółki, obowiązujące przepisy podatkowe itp. Zawsze warto skonsultować się z ekspertem podatkowym lub prawnikiem specjalizującym się w prawie podatkowym oraz procesach likwidacyjnych, aby uzyskać dokładne i aktualne informacje odnoszące się do konkretnej sytuacji.

 

Nasze publikacje