border 3
border 3

Sprawy karno skarbowe

Sprawy karne i skarbowe

W sytuacjach związanych z przestępstwami gospodarczymi czy sprawami karno-skarbowymi, możesz polegać na naszym doświadczeniu i skuteczności. Ochronimy Twoje prawa oraz zminimalizujemy ryzyko negatywnych konsekwencji.

Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują w szczególności:

 • Obronę klientów w postępowaniach karnych i karno-skarbowych. 
 • Reprezentowanie klientów w sprawach dotyczących: obrotu nierzetelnymi fakturami bądź dokumentami celnymi, uchylania się od obowiązku podatkowego, oszustw podatkowych, usunięcia towaru spod dozoru celnego,
 • Wszczynanie postępowań karnych w imieniu pokrzywdzonego.
 • Opracowywanie strategii prawnej (karnej, jak i cywilnej) związanej z zamiarem prowadzenia procesu karnego.
 • Wszystkie czynności związane z obroną interesów oskarżonego albo pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym, jak i sądowym.
 • Pomoc na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję, ABW, CBA, CBŚ oraz inne organy.
 • Doradztwa prawnego w zakresie oceny działalności kadry zarządzającej pod kątem działania na szkodę spółki, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za realizację obowiązków związanych z postępowaniem upadłościowym.
 • Reprezentowanie w sprawach oszustwa kapitałowego i przekupstw menadżerskich, utrudniania dochodzenia roszczeń wierzycieli, prania brudnych pieniędzy.
JZTL logo white
JZTL logo white

Konsultacje online

Potrzebujesz pomocy adwokata lub doradcy podatkowego? Skup się na biznesie, my zajmiemy się rozwiązaniem Twoim problemów prawno podatkowych.

Sprawy karno skarbowe - pytania i odpowiedzi

Jak jest różnica między wykroczeniem a przestępstwem skarbowym?

Różnica między wykroczeniem a przestępstwem skarbowym związana jest głównie z charakterem i nasileniem naruszenia przepisów prawa podatkowego oraz sankcjami, które mogą być nałożone w zależności od rodzaju popełnionego czynu. Oto podstawowe różnice między tymi dwoma pojęciami:

Wykroczenie skarbowe:

 • Charakter: Wykroczenie skarbowe to mniej poważne naruszenie przepisów podatkowych. Obejmuje ono często przypadki niedochodzenia przez podatnika do zapłaty należności podatkowych w terminie lub niewłaściwej dokumentacji finansowej.
 • Sankcje: Sankcje za wykroczenie skarbowe są zazwyczaj mniej surowe niż w przypadku przestępstwa skarbowego. Mogą to być kary pieniężne, grzywny, czy też inne sankcje finansowe.
 • Postępowanie: Postępowanie w sprawie wykroczenia skarbowego prowadzi urząd skarbowy. W niektórych przypadkach może być wymagane postępowanie sądowe.

Przestępstwo skarbowe:

 • Charakter: Przestępstwo skarbowe to bardziej poważne naruszenie przepisów podatkowych, które może wiązać się z działaniami oszustwa, fałszowania dokumentacji finansowej lub celowym unikaniem płacenia podatków.
 • Sankcje: Sankcje za przestępstwo skarbowe są zazwyczaj bardziej surowe niż w przypadku wykroczenia. Mogą to być większe grzywny, kary pozbawienia wolności, a także konfiskata mienia lub utraty praw publicznych.
 • Postępowanie: Postępowanie w sprawie przestępstwa skarbowego prowadzi prokuratura lub organy ścigania. Może to wymagać postępowania sądowego, a oskarżony może mieć prawo do obrony przed sądem.

Warto zaznaczyć, że podziały między wykroczeniem a przestępstwem skarbowym mogą się różnić w zależności od przepisów danego kraju. W każdym przypadku, zarówno w przypadku wykroczenia, jak i przestępstwa skarbowego, zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w prawie podatkowym, który będzie w stanie dokładnie wyjaśnić różnice i pomóc w zrozumieniu konkretnych przepisów obowiązujących w danej jurysdykcji.

Na czym polega dobrowolne poddanie się kary (DPK)?

Dobrowolne poddanie się karze (DPK) jest procedurą prawną, która pozwala osobie, która popełniła przestępstwo, na zgłoszenie się do organów ścigania lub sądu i dobrowolne przyznanie się do winy. DPK jest szczególnie istotne w kontekście przestępstw skarbowych lub finansowych, gdzie osoba ma możliwość samodzielnego wycofania się z przestępstwa poprzez ujawnienie swojego czynu i współpracę z organami ścigania. Oto podstawowe aspekty, na czym polega dobrowolne poddanie się karze:

 • Współpraca z organami ścigania: Osoba, która decyduje się na dobrowolne poddanie się karze, musi współpracować z organami ścigania i dostarczyć wszelkie niezbędne informacje oraz dowody dotyczące przestępstwa.
 • Przyznanie się do winy: W ramach DPK, osoba przyznaje się do popełnienia przestępstwa lub nieprawidłowości finansowej. To może pomóc w szybszym i efektywniejszym zakończeniu postępowania.
 • Uniknięcie surowszej kary: Jednym z głównych celów DPK jest umożliwienie oskarżonemu uniknięcia surowszej kary, która mogłaby zostać nałożona po zakończeniu pełnego postępowania sądowego.
 • Lżejsza kara: Decydując się na dobrowolne poddanie się karze, osoba może otrzymać lżejszą karę niż w przypadku, gdyby została skazana po procesie sądowym.
 • Ograniczona odpowiedzialność: W niektórych systemach prawnych, DPK może prowadzić do ograniczenia zakresu odpowiedzialności lub wyłączenia pewnych sankcji.
 • Skutki i wymogi: DPK może wiązać się z koniecznością spłacenia zaległych podatków, kar finansowych lub innych rekompensat, które byłyby wymagane przez organy podatkowe.
 • Dobrowolność: DPK jest dobrowolnym działaniem, a osoba ma wybór, czy chce skorzystać z tej procedury czy też nie.
 • Przepisy prawne: Warunki i procedury DPK mogą się różnić w zależności od przepisów prawnych obowiązujących w danej jurysdykcji.

Warto zaznaczyć, że dobrowolne poddanie się karze może być złożone i zawsze zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem przed podjęciem takiej decyzji. Prawnik pomoże zrozumieć, jakie są konsekwencje DPK oraz jakie korzyści i ryzyka mogą się wiązać z takim działaniem.

Karuzela VAT jak się bronić w takiej sprawie?

Karuzela VAT, znana również jako oszustwo karuzelowe VAT, jest formą nadużycia podatkowego, w której oszuści wykorzystują mechanizmy podatku od wartości dodanej (VAT) do nielegalnego osiągnięcia zysków. W ramach karuzeli VAT towary są wielokrotnie wystawiane na faktury z naliczonym VAT, ale faktyczne płatności podatku nie są dokonywane. Oszuści wykorzystują różnice w systemach VAT między krajami, aby unikać płacenia podatków i czerpać zyski z handlu fikcyjnymi towarami.

Jeśli jesteś niewinnie oskarżony o uczestnictwo w karuzeli VAT lub masz wątpliwości co do swojej sytuacji, poniżej przedstawiam kilka kroków, które można podjąć w celu obrony:

 • Skonsultuj się z prawnikiem: W przypadku oskarżenia o uczestnictwo w karuzeli VAT, konieczne jest, abyś jak najszybciej skonsultował się z prawnikiem specjalizującym się w prawie podatkowym lub karnym. Prawnicy ci będą w stanie ocenić twój stan prawny i doradzić, jak skutecznie bronić się przed zarzutami.
 • Udostępnij dowody: Przedstaw swojemu prawnikowi wszelkie dostępne dowody, które mogą potwierdzić twoją niewinność lub stanowić kontekst dla rzekomego zarzutu. Możą to być dokumenty, korespondencja, umowy handlowe czy inne dowody, które mogą wspierać twoją obronę.
 • Badanie rachunków bankowych: Przeprowadź szczegółowe badanie swoich rachunków bankowych i dokumentacji finansowej, aby móc wykazać prawdziwe transakcje handlowe i udowodnić, że nie brałeś udziału w oszustwie.
 • Współpraca z organami ścigania: Jeśli jesteś niewinny, warto współpracować z organami ścigania, dostarczając im wszelkie dokumenty i informacje, które mogą pomóc w wyjaśnieniu sytuacji.
 • Dowód rzetelności działań: Udowodnij, że twoje działania były rzetelne i zgodne z prawem. Może to obejmować udowodnienie, że dokonywałeś rzeczywistych transakcji handlowych, dostarczałeś realne towary lub usługi oraz płaciłeś VAT zgodnie z przepisami.
 • Eksperci i świadkowie: W razie potrzeby możesz skorzystać z ekspertów z dziedziny podatków lub księgowości, którzy mogą dostarczyć ekspertyzy i opinii w celu wsparcia twojej obrony. Świadkowie, którzy mogą potwierdzić twoje działania, także mogą być ważni.
 • Przygotowanie na proces sądowy: Jeśli sprawa zostanie skierowana do sądu, współpracuj ze swoim prawnikiem w przygotowaniu obrony na rozprawie.

Należy pamiętać, że obrona w sprawie karuzeli VAT może być skomplikowana, dlatego zawsze zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w tej dziedzinie, który będzie w stanie pomóc ci skutecznie bronić swoich praw i interesów.