border_right_new2

Податковеобслуговування підприємців та фізичнихосіб

Податковіконсультації для підприємців та фізичнихосіб – скористайтесь за допомогоюадвокатськоїкомпанії, щоспеціалізується на податковомуправі.

Поточніподатковіконсультації – цепостійнапідтримка наших юристів у всіхподаткових аспектах діяльності. Послуги, щонадаються командою юристівкомпаніїZiobrowskiTax&Law, включаютьнаступнігалузіподаткового права:

 • податок на прибутокюридичнихосіб;
 • податок на прибутокфізичнихосіб;
 • податок на угоди (податок на доданувартість та податок на цивільно-правові договори);
 • податок на спадщину та дарування;
 • мито;
 • міжнароднеподаткове право.

Наша ЮридичнафірманадаєКлієнтамможливістьотриманняподатковоїпослуги, яка дозволяє, з одного боку, усунутизагрози та мінімізуватиподатковенавантаження, а з іншого – можливість контролю та оптимізаціїгосподарськоїдіяльності з поглядуоподаткування.

Нашіконсультаціїтакожвключаютьаналізвідповідногоподатковогозаконодавства ЄС та судової практики Європейського суду.

ZiobrowskiTax&Law є спеціалістом у таких областях:

 • постійнеконсультування з питань корпоративного прибутковогоподатку, якийвключає, кріміншого, податковіаспектифінансуванняпідприємницькоїдіяльності, з особливим акцентом на податковійкваліфікаціїфінансовихвитрат, операційізпов’язаними сторонами (трансфернеціноутворення), оптимізації та управління “проблемною заборгованістю”, податковихаспектівмаркетинговоїдіяльності , оптимізаціївитраткомпаній з поглядуїхвідрахування як витрат, щопідлягаютьоподаткуванню, оподаткуваннюдивідендів, відсотків та ліцензійнихплатежівтощо;
 • поточніконсультаційніпослуги у галузі ПДВ та акцизів;
 • перевіркадоговорів, укладенихклієнтами з метою усунення/зниженняподатковогоризику;
 • аналіз з поглядуподатковихпитаньіншихдокументів, підготовленихКлієнтами, таких як, наприклад, специфікаціяважливих умов купівлі у сферідержавнихзакупівель;
 • консультування з окремихугод, пов’язаних з реструктуризацієюсуб’єктівгосподарювання (злиття та поглинання, поділу, приватизації, продажу акцій), придбаннямокремихактивів (угода з активами), підприємств (угода з підприємствами) та окремихмайнових прав (наприклад, придбання ноу-хау) ;
 • консультування з питаньоподаткування та виборуоптимальноїформигосподарськоїдіяльності, включаючипідготовкудоговорівуправління, трудовихдоговорів, мандатнихдоговорів та договорів на конкретну роботу, аналізопційнихпланів та витрат, понесенихроботодавцем на користьпрацівника;
 • консультування з питань форм та механізмів оплати праці, а такожїхоподаткування та соціальногострахування;
 • розробка та аналізмотиваційнихпрограм;
 • податковіконсультації з податку на спадщину та дарування.