border_right_new2

ПРО КОМПАНІЮ

ПРО КОМПАНІЮ

Ziobrowski TAX & LAW

Адвокатська компанія надає юридичні та податкові консультації компаніям та підприємцям. Нашою спеціалізацією є вирішення правових та податкових проблем, що виникають у ході ведення підприємницької діяльності у Польщі.

Наша фірма також надає юридичні та податкові консультації стартапам як у їхній повсякденній діяльності, так і у зв’язку з отриманням фінансування для розвитку та інвестицій зовнішніх інвесторів. Ми працюємо з інвесторами, фондами прямихінвестицій, венчурнимкапіталом та бізнес-янголами.

Представляємоінтересиплатниківподатків у ходіперевірок та податковихрозглядів, а також у податкових спорах в обласнихадміністративних судах та Вищомуадміністративномусуді. Складаємо заявки на індивідуальнуінтерпретаціюподатковогозаконодавства.

Виступаємо як представникчленівПравління в судовихрозглядах, щостосуютьсяпритягненняїх до індивідуальноївідповідальності (за цивільними та податковимизобов’язаннями). Консультуємочленівправління з питань оплати, передбаченихстаттею 299 Кодексу комерційнихтовариств (відповідальністьчленівправліннящодозобов’язаньтовариства з обмеженоювідповідальністю). Ми надаємоконсультації в галузі приватного права, зокрема з питаньшлюбно-сімейнихмайновихвідносин та правил успадкування.

Адвокатськакомпаніянадаєюридичніпослуги, пов’язані з питаннямикомерційногокримінального та податкового права (так звані “службовізлочини”), у поєднанні з консультуванням у галузізапобігання та виявленняфактівшахрайства на підприємствах.

Через наших партнерівдопомагаємо нашим клієнтамвідкриватикомпанії за кордоном (ЧеськаРеспубліка, Кіпр, Мальта, Естонія, Англія, Грузія) та змінюватиїхнюподатковурезидентність на кіпрську, естонську та мальтійську. Надаємотакождопомогу у відкриттібанківськихрахунків за кордоном (Швейцарія, Монако).

Надаємоюридичні та податковіпослугиросійською та українськоюмовами для клієнтів з Росії, України, Білорусії, Литви, Латвії та Естонії. Ми співпрацюємо з російськими та українськими юристами у Росії та Україні. Допомагаємопольськимпідприємцямрозпочатипідприємницькудіяльність в Україні та Росії, у тому числі у залученніпідрядників.

Для веденняконкретноїсправиадвокатськафірмапідбирає команду юристів з їхньогодосвіду та спеціалізації. Якщо справа потребуєспівпраціюристів з іншихкраїн, ми маємонадійнихіноземнихюридичнихпартнерів.

Маючисвійдосвід та практичнізнаннябізнесу, ми адаптуємопослуги до індивідуальних потреб наших клієнтів. Команда юристівZiobrowskiTax&Lawвпроваджуєінноваційніюридичнірішення, щобйти в ногу зізмінноюринковоюкон’юнктурою.