border_right_new2

Реєстрація фірм за кордоном та зміна податкового резидента

ЮридичнафірмаZiobrowskiTax&Lawнадаєпослуги та допомогу в реєстраціїкомпаній за кордоном (ЧеськаРеспубліка, Мальта, Кіпр, Англія, Грузія, Естонія) та офшорнихкомпаній (включаючиАнгілью, БагамськіОстрови, Барбадос, Беліз, БританськіВіргінськіострови, Мав. Сент-Кітс і Невіс, Панаму, Самоа, СейшельськіОстрови, Сент-Вінсент та МаршалловіОстрови). Надаємодопомогу у відкриттібанківськихрахунків за кордоном (Швейцарія, Монако).

Ми надаємопослуги, пов’язанізізміноюподаткового резидентства у Польщі. Податкове резидентство означаєнеобмеженеподатковезобов’язання, яке включає у собі весь дохід( прибуток), отриманийплатникомподатків, незалежновідцього, де (у якійкраїні) вінбувзароблений. Ми допомагаємо нашим Клієнтам у змініїхньогопольськогоподаткового резидентства на кіпрське, мальтійське та естонське. 

Кіпр – 14 липня 2017 року Палата депутатівКіпруухвалилазаконодавчу поправку до визначенняпоняття “фізична особа, яка є податковим резидентом Кіпру” відповідно до Закону про прибутковийподаток. З 1 січня 2017 року людина, яка: не проводить більше 183 днів в однійкраїніпротягомподаткового року; не є платникомподатків з іншоїкраїни у тому ж податковомуроці та виконуєтакі три умови:

 

  1. перебуває на Кіпрі не менше 60 днів у податковомуроці;
  2. маєбізнес на Кіпріабопрацює на Кіпрі, абомає посаду в кіпрськійюридичнійособі будь-коли протягомподаткового року;
  3. маєпостійнежитло на Кіпрі, якимвінволодієабо яке вінорендує;

можевважатисяподатковим резидентом Кіпру

З іншого боку, мальтійськаправова система дозволяєотримати один ізчотирьохвидівподатковихрезидентів (тимчасовепроживання, звичайнепроживання, довгостроковепроживання та постійнепроживання). 

У тому числінайвигіднішимрішенням з метою оптимізаціїоподаткування є звичайнемісцепроживання, тобто. так званезвичайнемісцепроживання. Платникподатків-резидент сплачуєподатки на прибутоклише з доходів, отриманихізджерел, розташованих на територіїМальти, та джерел, розташованих за межами їїтериторії, якщоці доходи булиперераховані на територіюМальти.

Питаннязміниподаткового резидентства набуває все більшогозначення в контекстіоподаткуваннядоходів, отриманих за кордоном через так званііноземніконтрольованікомпанії (CFC) та систему CRS – обмінуінформацією про банківськірахунки.