Opodatkowanie spolki z o.o. – jak wyplacac srodki ze spolki
Opodatkowanie spolki z o.o. – jak wyplacac srodki ze spolki

Opodatkowanie spółki z o.o. – jak wypłacać środki ze spółki?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: spółka z o.o.) jest jedną z najbardziej popularnych form działalności w Polsce. Jednak pomimo popularności ma swoje minusy. Według dużej ilości przedsiębiorców największym minusem jest tzw. podwójne opodatkowanie spółki. Chcesz dowiedzieć się na czym to polega i jak tego uniknąć? Zachęcamy do przeczytania poniższego artykułu.

Podatek dochodowy w spółce z o.o.

Gdy założysz spółkę z o.o., napotkasz dwa rodzaje obowiązkowego podatku. Jeden z nich to podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – opodatkowaniu podlega uzyskany przychód spółki stawką  19% lub 9%. Kolejny raz dochód opodatkowany jest w postaci podatku od wypłacanych wspólnikom dywidend (PIT). Stawka podatku PIT wynosi 19%. Gdy spółka jest jednoosobową działalnością podatki nie ulegają zmianie.

Podatek CIT w spółce z o.o.

Stawka podatku CIT w wysokości 19% jest podstawą opodatkowania na zasadach ogólnych, natomiast stawkę 9% przewidziano dla małych podatników lub podatników rozpoczynających działalność w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność. Kwota określająca status małego podatnika wynosi od 1 stycznia 2020 r., 2 miliony euro (limit przychodów za poprzedni rok). Przedsiębiorca chcący skorzystać ze stawki 9% musi spełnić dwa warunki:

1. jego dochód w bieżącym roku podatkowym (2020 r.)  nie może przekraczać 1,2 mln euro;

2. jego dochód w poprzedzającym roku podatkowym nie może przekraczać 2 mln euro.

Podatek CIT płaci się do 20 dnia kolejnego miesiąca korzystając z druków CIT-2.

Jak wypłacać środki ze spółki z o.o.?

Zarząd spółki z o.o. może skorzystać z kilku sposobów na wypłatę środków ze spółki. Wszystkie te formy wypłat muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zasadami dotyczącymi opodatkowania i przepisami rachunkowości. Ważne jest, aby wszystkie transakcje były odpowiednio udokumentowane i transparentne, co ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia problemów prawnych czy podatkowych. Równie istotne jest przestrzeganie postanowień umowy spółki oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych. Poniżej przedstawimy przykładowe sposoby wypłacania środków ze spółki z o.o.

Dywidenda

Dywidenda stanowi prostą formę rozdzielania zysków między udziałowców spółki. Jest ona przyznawana z netto zysków firmy, po akceptacji sprawozdania finansowego oraz po podjęciu odpowiedniej decyzji przez zgromadzenie wspólników. To zgromadzenie ustala również, jak duża będzie dywidenda i według jakich reguł będzie ona wypłacana udziałowcom.

Umowa o pracę

Udziałowiec może być zatrudniony w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie umowy o pracę. Taka forma zatrudnienia wymaga odprowadzania składek ZUS, podatku dochodowego według stawek ogólnych, a także składki zdrowotnej. Należy zauważyć, że od 2022 roku, w wyniku zmian podatkowych, składka zdrowotna nie jest już odliczana od podatku dochodowego (PIT). W rezultacie, dla wspólnika spółki z o.o., taka forma zatrudnienia może być mniej korzystna finansowo, gdyż całkowite obciążenie podatkowe może przekroczyć 40%.

Umowa najmu

Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą jako spółka z o.o., istnieje możliwość wynajmowania spółce własnych nieruchomości lub ruchomości i otrzymywania za to czynszu. Taka umowa najmu jest opcją, gdy właściciel nieruchomości jest jednocześnie przedsiębiorcą wynajmującym je na rzecz swojej spółki. To rozwiązanie jest także efektywne w ochronie majątku. Przedsiębiorca może wynajmować spółce także maszyny, pojazdy czy inne urządzenia niezbędne do działalności. Dochody z najmu należy rozliczać w deklaracji PIT-28. Od stycznia 2023 roku, dochody z najmu są opodatkowane ryczałtem, z uwzględnieniem korzystnych zmian wprowadzonych w ustawie podatkowej w lipcu.

Faktury z prowadzonej działalności

Osoba zarządzająca spółką z ograniczoną odpowiedzialnością może równolegle prowadzić własną działalność gospodarczą jako jednoosobowy przedsiębiorca. Dzięki temu, ma ona możliwość fakturowania świadczonych usług na rzecz swojej spółki z o.o. Należy jednak zachować ostrożność, aby nie wystawiać faktur za czynności, które już są rekompensowane w innej formie, na przykład poprzez wynagrodzenie za pełnienie funkcji w zarządzie spółki lub przez inne regularne wypłaty.

Umowa o dzieło

Posiadacz firmy może również zawrzeć z własną spółką z o.o. umowę o dzieło. Jest to szczególnie korzystne, gdy umowa ta zakłada przeniesienie praw autorskich. W takim przypadku możliwe jest wykorzystanie 50% kosztów uzyskania przychodu, co skutkuje tym, że podatek (12%) będzie obliczony jedynie od połowy sumy wynagrodzenia z tej umowy. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich jest dopuszczalna, jeśli przedmiotem umowy jest dzieło w sensie przepisów praw autorskich – na przykład opracowanie programu komputerowego, kompozycja muzyczna czy praca graficzna. Istotne jest, by doszło do przeniesienia praw autorskich na spółkę, a wynagrodzenie z umowy nie pokrywało się z zakresem obowiązków pełnionych przez prezesa ani z innymi fakturami wystawianymi dla spółki.

Podatek PIT w spółce z o.o.

Po opodatkowaniu CIT zysk może być wypłacony wspólnikom w postaci dywidendy, przekazany na pokrycie strat z poprzednich lat, podwyższenie kapitału zakładowego, fundusz rezerwowy lub zapasowy. Przy wyborze wypłacenia zysku wspólnikom w postaci dywidendy tworzy się tzw. podwójne opodatkowanie spółki. Dywidenda musi być również objęta podatkiem PIT ze stawką 19%. Za uregulowanie podatku PIT odpowiedzialna jest spółka, a wspólnicy otrzymują wynagrodzenie w wartości netto (pomniejszone o wartość podatku).

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania w spółce z o.o.?

Jak już wiesz, podwójne opodatkowanie tworzy się w związku z wypłacaniem dywidendy. Jeżeli chcesz tego uniknąć warto przekazać przychód uzyskany przez spółkę na inny cel. W sytuacji gdy przekażesz zysk na fundusz rezerwowy lub zapasowy, ewentualnie podwyższenie kapitału czy też uregulujesz straty z ubiegłych lat Twój zysk będzie opodatkowany JEDYNIE podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT).

Pamiętaj! Z Kodeksu Spółek Handlowych wynika, że o przeznaczeniu zysku wspólnicy decydują w osobnej uchwale.

Opodatkowanie spółki z o.o. – podsumowanie

Wraz z rozpoczęciem roku 2020 wchodzą w życie nowe zmiany dotyczące stawki podatku CIT, które mają na celu zmniejszenie  kosztów podatkowych generowanych poprzez spółkę. Jeżeli chcesz jeszcze obniżyć wartość podatku zastanów się jak zagospodarować zyski. Jak widać spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie musi wiązać się z podwójnym opodatkowaniem.

Powyższy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, dlatego nie powinien być traktowany jako porada ani opinia prawna. Aby zasięgnąć opinii kancelarii prawnej lub doradcy podatkowego, skorzystaj z konsultacji.

Spis treści

Sprawdź inne publikacje

Konsultacje z ekspertem prawa