Opodatkowanie spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: spółka z o.o.) jest jedną z najbardziej popularnych form działalności w Polsce. Jednak pomimo popularności ma swoje minusy. Według dużej ilości przedsiębiorców największym minusem jest tzw. podwójne opodatkowanie spółki. Chcesz dowiedzieć się na czym to polega i jak tego uniknąć? Zachęcamy do przeczytania poniższego artykułu.

Podatek w spółce z o.o.

Gdy założysz spółkę z o.o., napotkasz dwa rodzaje obowiązkowego podatku. Jeden z nich to podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – opodatkowaniu podlega uzyskany przychód spółki stawką  19% lub 9%. Kolejny raz dochód opodatkowany jest w postaci podatku od wypłacanych wspólnikom dywidend (PIT). Stawka podatku PIT wynosi 19%. Gdy spółka jest jednoosobową działalnością podatki nie ulegają zmianie.

Podatek CIT w spółce z o.o.

Stawka podatku CIT w wysokości 19% jest podstawą opodatkowania na zasadach ogólnych, natomiast stawkę 9% przewidziano dla małych podatników lub podatników rozpoczynających działalność w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność. Kwota określająca status małego podatnika wynosi od 1 stycznia 2020 r., 2 miliony euro (limit przychodów za poprzedni rok). Przedsiębiorca chcący skorzystać ze stawki 9% musi spełnić dwa warunki:

1. jego dochód w bieżącym roku podatkowym (2020 r.)  nie może przekraczać 1,2 mln euro;

2. jego dochód w poprzedzającym roku podatkowym nie może przekraczać 2 mln euro.

Podatek CIT płaci się do 20 dnia kolejnego miesiąca korzystając z druków CIT-2.

Podatek PIT w spółce z o.o.

Po opodatkowaniu CIT zysk może być wypłacony wspólnikom w postaci dywidendy, przekazany na pokrycie strat z poprzednich lat, podwyższenie kapitału zakładowego, fundusz rezerwowy lub zapasowy. Przy wyborze wypłacenia zysku wspólnikom w postaci dywidendy tworzy się tzw. podwójne opodatkowanie spółki. Dywidenda musi być również objęta podatkiem PIT ze stawką 19%. Za uregulowanie podatku PIT odpowiedzialna jest spółka, a wspólnicy otrzymują wynagrodzenie w wartości netto (pomniejszone o wartość podatku).

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania w spółce z o.o.?

Jak już wiesz, podwójne opodatkowanie tworzy się w związku z wypłacaniem dywidendy. Jeżeli chcesz tego uniknąć warto przekazać przychód uzyskany przez spółkę na inny cel. W sytuacji gdy przekażesz zysk na fundusz rezerwowy lub zapasowy, ewentualnie podwyższenie kapitału czy też uregulujesz straty z ubiegłych lat Twój zysk będzie opodatkowany JEDYNIE podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT).

Pamiętaj! Z Kodeksu Spółek Handlowych wynika, że o przeznaczeniu zysku wspólnicy decydują w osobnej uchwale.

Podsumowanie

Wraz z rozpoczęciem roku 2020 wchodzą w życie nowe zmiany dotyczące stawki podatku CIT, które mają na celu zmniejszenie  kosztów podatkowych generowanych poprzez spółkę. Jeżeli chcesz jeszcze obniżyć wartość podatku zastanów się jak zagospodarować zyski. Jak widać spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie musi wiązać się z podwójnym opodatkowaniem.