Ulgi podatkowe dla przedsiebiorcow 2024 min
Ulgi podatkowe dla przedsiebiorcow 2024 min

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców 2024

Artykuł poświęcimy jednemu z najbardziej aktualnych i istotnych tematów dla każdego przedsiębiorcy działającego na terenie Polski w 2024 roku – ulgom podatkowym. W świecie biznesu optymalizacja kosztów staje się kluczem do sukcesu, znajomość dostępnych ulg podatkowych może być prawdziwym game-changerem. W 2024 roku polski system podatkowy oferuje szereg możliwości, które mogą wesprzeć rozwój przedsiębiorstw, od start-upów po dojrzałe korporacje, niezależnie od branży czy wielkości działalności. W tym wpisie przyjrzymy się bliżej, jakie konkretnie ulgi podatkowe są dostępne dla przedsiębiorców w Polsce, jak można z nich skorzystać oraz jakie warunki należy spełnić, aby nasze przedsiębiorstwo mogło na nich skorzystać. Pamiętaj, że obsługa Twojej firmy przez eksperta w dziedzinie prawa podatkowego może przynieść Twojej firmie wiele profitów. Warto skorzystać z doradztwa w zakresie optymalizacji podatkowej, aby móc rozwijać biznes bez obaw o kwestie skarbowe.

Ulgi przy skali podatkowej

Podatek według skali podatkowej daje możliwość skorzystania z szeregu ulg i odliczeń, które mają na celu obniżenie obciążenia podatkowego. Do najważniejszych z nich należą:

– odliczenia związane z wychowywaniem dzieci,
– wsparcie dla rodzin wielodzietnych (posiadających co najmniej czworo dzieci),
– możliwość odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne od dochodu,
– odliczenia za zatrudnianie pracowników o profilu innowacyjnym,
– wsparcie dla przedsięwzięć prototypowych,
– ulgi związane z wprowadzaniem rozwiązań robotycznych,
– zachęty podatkowe dla firm rozwijających się lub ekspandujących,
– ulgi dla firm dokonujących konsolidacji,
– odliczenia za zakup terminali płatniczych,
– wsparcie dla działalności B+R (badawczo-rozwojowej),
– preferencje podatkowe dla użytkowników systemu IP BOX,
– możliwość odliczenia wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego,
– odliczenie darowizn na cele społecznie użyteczne, w tym na kulturę religijną, sport, kulturę, edukację oraz naukę,
– ulgi dla osób niepełnosprawnych,
– odliczenie wydatków na dostęp do internetu,
– ulga termomodernizacyjna wspierająca inwestycje w efektywność energetyczną,
– odliczenia dla honorowych dawców krwi,
– możliwość odliczenia składek na organizacje związkowe,
– ulgi dla osób wspierających rozwój sportu, kultury i edukacji,
– preferencje dla właścicieli zabytków.

Te ulgi i odliczenia mają na celu nie tylko obniżenie podatku należnego, ale także wspieranie określonych działań społecznych, kulturalnych, edukacyjnych oraz inwestycji w innowacje i rozwój.

Ulgi przy podatku linowym

Decydując się na opodatkowanie przy użyciu stawki liniowej, należy mieć na uwadze, że dostęp do wielu ulg podatkowych będzie znacząco ograniczony w porównaniu z opcją opodatkowania na podstawie zasad ogólnych. Optując za stawką liniową, nie będziesz mógł skorzystać, między innymi, z takich ulg jak: odliczenie na dzieci, ulga internetowa, odliczenia za darowizny na cele związane z krwiodawstwem, czy ulga rehabilitacyjna. Wybór opodatkowania stawką liniową wymaga zatem rozważenia, jakie ulgi są dla Ciebie najbardziej wartościowe i jak wpłynie to na Twoją sytuację podatkową.

Jednakże, wybierając stawkę liniową, zachowujesz możliwość korzystania z szeregu innych ulg, w tym:

– ulgi badawczo-rozwojowej,
– ulgi IP BOX,
– ulgi termomodernizacyjnej,
– ulgi za zatrudnianie pracowników pracujących nad innowacjami,
– ulgi prototypowej,
– ulgi robotyzacyjnej,
– ulgi wspierającej rozwój i ekspansję przedsiębiorstwa,
– ulgi konsolidacyjnej,
– ulgi za zakup terminali płatniczych,
– odliczeń na działalność sportową, kulturalną, wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę,
– odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne od dochodu,
– odliczenia wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego,
– odliczenia darowizn na rzecz edukacji zawodowej w publicznych szkołach, gdzie odliczenie to jest ograniczone do 6% dochodu.

Ulga w ramach ryczałtu

Twoje przychody możesz obniżyć, wykorzystując różne możliwości odliczeń, takie jak:

– wcześniejsze straty podatkowe,
– połowę zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w danym roku podatkowym,
– składki na ubezpieczenie społeczne, które nie zostały jeszcze odjęte od dochodu lub wliczone w koszty uzyskania przychodu, jeśli jesteś płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych,
– wpłaty na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego),
– koszty na rehabilitację,
– koszty związane z korzystaniem z internetu, do limitu 760 zł rocznie,
– darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego, kultu religijnego, a także na edukację zawodową w publicznych szkołach,
– odliczenia związane z byciem honorowym dawcą krwi,
– inwestycje w termomodernizację,
– ulgi przewidziane dla właścicieli zabytków.

Pamiętaj, jeśli korzystasz z różnych stawek ryczałtowych dla różnych rodzajów przychodów, możliwość odliczeń możesz zastosować do każdego typu przychodu proporcjonalnie do tego, jak poszczególne przychody były opodatkowane różnymi stawkami w całkowitej sumie uzyskanych przychodów w roku podatkowym.

Ulga na prototyp

Ulga prototypowa jest skierowana do przedsiębiorstw angażujących się w produkcję testową i debiut rynkowy innowacyjnych produktów. Celem ulgi jest finansowe wspieranie wydatków poniesionych na fazę weryfikacji i testowania produktu, zanim ten zostanie wprowadzony do produkcji na większą skalę oraz zanim znajdzie się w sprzedaży.

Ta forma wsparcia adresowana jest do przedsiębiorców wprowadzających na rynek produkty zupełnie nowe, które nie były wcześniej dostępne dla konsumentów.

Ulga prototypowa nie jest ograniczona jedynie do produktów o wysokim stopniu innowacyjności, takich jak np. elektryczne samochody. Kwalifikuje się do niej każdy produkt, który stanowi nowość w portfolio firmy i przyczynia się do rozszerzenia jej oferty oraz zdobycia nowych rynków.

Pod pojęciem nowego produktu rozumie się wynik prac badawczo-rozwojowych (B+R) przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo.

Produkcja testowa nowego produktu oznacza początkowy etap uruchomienia produkcji, który nie wymaga dalszych działań projektowych czy inżynierskich. W jego ramach możliwe jest przeprowadzenie testów i prób przed rozpoczęciem produkcji masowej. Faza ta trwa od chwili poniesienia pierwszych kosztów z nią związanych aż do momentu startu produkcji masowej.

Rynkowe wprowadzenie nowego produktu wiąże się z przygotowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów pozwalających na uzyskanie certyfikatów i zezwoleń umożliwiających jego sprzedaż.

Z ulgi prototypowej mogą skorzystać przedsiębiorcy niezależnie od rozmiaru firmy, którzy są opodatkowani:

– na zasadach ogólnych skali podatkowej (PIT-36),
– podatkiem liniowym (PIT-36L),
– podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Ulga ta pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania 30% kosztów związanych z produkcją testową i wprowadzeniem na rynek nowego produktu. Jednak suma odliczenia w ramach roku podatkowego nie może przekraczać 10% wypracowanego dochodu.

 

Powyższy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, dlatego nie powinien być traktowany jako porada ani opinia prawna. Aby zasięgnąć opinii kancelarii prawnej lub doradcy podatkowego, skorzystaj z konsultacji.

Spis treści

Sprawdź inne publikacje

Konsultacje z ekspertem prawa