Wady i zalety spolki z o.o
Wady i zalety spolki z o.o

Wady i zalety spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest formą prowadzenia działalności gospodarczej, która cieszy się coraz większą popularnością wśród małych i średnich przedsiębiorców. Ma ona swoje wady jak i zaletu. W praktyce może być ona wykorzystana zarówno przez startupy na etapie budowania biznesu ale także sprawdza przy realizowaniu interesów na większą skalę.

Zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Ograniczenie odpowiedzialności wspólników

Podstawową zaletą sp. z o.o. jest ograniczona odpowiedzialność udziałowców (wspólników) za długi spółki. Każdy ze wspólników chroni swój majątek prywatny przed nieudanym interesem spółki z o.o. Ewentualna partycypacja majątkowa wspólnika ogranicza się co do zasady jedynie do wysokości wniesionego wkładu, tworzącego kapitał zakładowy spółki. Np. Jeżeli wspólnik posiada 100 udziałów o wartości nominalnej 50 zł wartość jego udziałów wynosi 5 tys. i do tej kwoty odpowiada za zobowiązania spółki.  W sytuacji bankructwa podmiotu, wspólnik co najwyżej nie odzyska kwoty, którą przekazał spółce w toku jej zakładania.

Brak ZUS

Jeżeli spółka z o.o. posiada co najmniej dwóch wspólników to wspólnicy nie mają obowiązku płacenia składek ZUS. Tylko bowiem w przypadku jednoosobowej spółki przepisy prawa ubezpieczeń społecznych traktują takiego wspólnika takiej spółki jako przedsiębiorcę i zobowiązują do opłacania comiesięcznych składek.

Swobodna konstrukcja umowy spółki z o.o.

Spółka z o.o. oferuje również udziałowcom możliwość dość swobodnego ukształtowania postanowień umowy spółki. Jest to istotne zwłaszcza w kontekście ułożenia wewnętrznych interesów wspólników prowadzących w tej formie działalność gospodarczą. Wskazana swoboda doznaje ograniczenia w sytuacji utworzenia spółki internetowej (S24). Jej umowa bowiem ma charakter udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości wzorca, który można modyfikować jedynie w niewielkim zakresie.

Łatwe pozyskanie kapitału

Inną zaletą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest łatwość w uzyskaniu nowego kapitału na rozwój. W sytuacji znalezienia inwestora wystarczy jego wprowadzenie do spółki poprzez podwyższenie kapitału zakładowego, ewentualnie udzielenie pożyczki. Finansowanie można pozyskiwać również od aktualnych wspólników za pośrednictwem dopłaty.

Spółka z o.o. dla obcokrajowców

Spółkę z o.o. mogą zakładać oraz być w niej wspólnikami obcokrajowcy. Nie są wymagane w tym względzie żadne  pozwolenia.

Stawka podatku CIT – 9%

Dochód spółki z o.o. (czyli nadwyżka przychodów nad kosztami) podlega opodatkowaniu na poziomie spółki podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) wg stawki 19% lub 9%. Stawka 9% wprowadzona została od 2019 r. Obniżoną stawkę podatku mogą zastosować  podatnicy, których przychody w 2019 r. nie przekroczył 2 mln euro a w 2020 r. nie będą większe niż 1,2 mln euro.

CIT estoński

CIT estoński to system opodatkowania, w którym podatek dochodowy od osób prawnych jest odroczony do momentu wypłaty zysków, co wspiera reinwestowanie dochodów w rozwój firmy.

Wady spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podwójne opodatkowanie

Zasadniczą wadą spółki z o.o. jest podwójne opodatkowanie wypracowanego przez nią zysku. Spółki kapitałowe opodatkowane są podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) w wysokości 19%. Podatek CIT płaci się od dochodu spółki, czyli przychodów pomniejszonych o koszty ich uzyskania. W przypadku wypłaty wspólnikom tego zysku w postaci tak zwanej dywidendy, należy dodatkowo odprowadzić od niej podatek PIT (od osób fizycznych, jeśli wspólnikami są te osoby).

Pełna księgowość w spółce z o.o.

W związku z prowadzeniem spółki z o.o. należy liczyć się z koniecznością dopełnienia większej ilości formalności, niż w przypadku innych form prowadzenia działalności gospodarczej. Formalizm ten wynika w głównej mierze z konieczności pełnej transparentności funkcjonowania spółki, w kontekście wspomnianego ograniczenia odpowiedzialności majątkowej wspólników. Przykładowo należy tu wskazać obowiązek corocznego składania sprawozdań finansowych, do których nie będą zobowiązani przedsiębiorcy jednoosobowi. Zasadniczo zwiększa to również koszty obsługi księgowej samej spółki z o.o.

Odpowiedzialność członków zarządu

Należy również pamiętać, że niekiedy odpowiedzialność za zobowiązania samej spółki może zostać przeniesiona na członków jej zarządu. Dotyczy to zarówno odpowiedzialności cywilnoprawnej, jak i podatkowej.

Dowiedz się więcej: Odpowiedzialność podatkowa członków zarządu

Dowiedz się więcej: Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu, dyrektorów finansowych oraz księgowych

Wady i zalety spółki z o.o. – podsumowanie

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z o.o. jest bardzo popularne. Prowadzenie działalności w tej formie ma swoje zalety ale także wady. Przed wyborem formy prowadzenia działalności warto się skonsultować się z prawnikiem. Kancelaria prawna Ziobrowski Tax&Law oferuje usługę zakładania i rejestracji nowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością na obszarze całej Polski. Nasze usługi cechuje duże doświadczenie. Z nami cały proces przebiegnie szybko oraz bezproblemowo. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie prawidłowo zarejestrowana w najkrótszym możliwym czasie. Możemy założyć spółkę z o.o. w systemie S-24 (z wykorzystaniem prostego wzorca umowy) lub w tradycyjny sposób, czyli z aktem założycielskim podpisywanym u notariusza.


Powyższy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny, dlatego nie powinien być traktowany jako porada ani opinia prawna. Aby zasięgnąć opinii kancelarii prawnej lub doradcy podatkowego, skorzystaj z konsultacji.

Spis treści

Sprawdź inne publikacje

Konsultacje z ekspertem prawa