border_3

Skarga na decyzję podatkową

Skarga na decyzję podatkową

Zgłaszanie zastrzeżeń do decyzji podatkowych jest kluczową częścią systemu prawnego, pozwalającą podatnikom na wyrażanie sprzeciwu wobec decyzji władz podatkowych. Ten proces rozpoczyna się, gdy podatnik uzna, że dokonane przez urząd skarbowy rozstrzygnięcie – czy to odnoszące się do kwoty zobowiązań podatkowych, czy interpretacji prawnej – jest niesłuszne lub niezgodne z obowiązującymi normami. W takiej sytuacji podatnik może wystosować formalną skargę do wyższego szczebla organu podatkowego lub do sądu administracyjnego. W tej skardze ważne jest dokładne przedstawienie powodów niezgody oraz argumentów popierających własne stanowisko. Dzięki temu mechanizmowi możliwa jest komunikacja pomiędzy podatnikiem a urzędem skarbowym, co przyczynia się do zwiększenia sprawiedliwości i przejrzystości w systemie podatkowym. Ponadto, takie skargi mają wpływ na przyszłe interpretacje prawa podatkowego, gdyż mogą ustanawiać nowe wzorce w jego rozumieniu i stosowaniu.

Odwołanie od decyzji administracyjnej

Po wydaniu decyzji adminsitracyjnej, mamy prawo do odwołania się od niej. Proces odwołania od decyzji administracyjnej w zależności od postępu sprawy, może wystąpić w formie:

 

 

Jarosław Ziobrowski

Jarosław Ziobrowski

Adwokat, założyciel Ziobrowski Tax & Law. Posiada ponad 15 lat doświadczenia zawodowego, specjalizuje się w sprawach sądowych i postępowaniach podatkowych. Dwukrotny przewodniczący Sekcji Prawa Podatkowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Współautor książek „Zarządzanie ryzykiem podatkowym” oraz „Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu – praktyczne sposoby jej ograniczenia”. Autor wielu publikacji oraz artykułów.