border 3
border 3

Spółka cywilna

Czym jest spółka cywilna?

Spółka cywilna to forma współpracy gospodarczej między minimum dwiema osobami, które mogą być zarówno fizycznymi, jak i prawnymi. Jest to spółka osobowa, gdzie nie występuje podział na udziały kapitałowe, a wspólnicy ponoszą pełną, solidarną odpowiedzialność majątkową za jej zobowiązania. Ta forma jest często wybierana w Polsce przez mniejsze firmy i branże usług profesjonalnych, takie jak kancelarie prawne, biura rachunkowe, czy agencje reklamowe. W przeciwieństwie do spółek kapitałowych, spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, lecz ma zdolność do dokonywania czynności prawnych, w tym zawierania umów czy kupna i sprzedaży mienia. Dochody i wydatki spółki są rozdzielane między wspólników zgodnie z ich udziałem w zyskach lub według innych ustaleń zawartych w umowie spółki.

JZTL logo white
JZTL logo white

Konsultacje online

Potrzebujesz pomocy adwokata lub doradcy podatkowego? Skup się na biznesie, my zajmiemy się rozwiązaniem Twoim problemów prawno podatkowych.