border_3

Spółka cywilna

Czym jest spółka cywilna?

Spółka cywilna to forma współpracy gospodarczej między minimum dwiema osobami, które mogą być zarówno fizycznymi, jak i prawnymi. Jest to spółka osobowa, gdzie nie występuje podział na udziały kapitałowe, a wspólnicy ponoszą pełną, solidarną odpowiedzialność majątkową za jej zobowiązania. Ta forma jest często wybierana w Polsce przez mniejsze firmy i branże usług profesjonalnych, takie jak kancelarie prawne, biura rachunkowe, czy agencje reklamowe. W przeciwieństwie do spółek kapitałowych, spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, lecz ma zdolność do dokonywania czynności prawnych, w tym zawierania umów czy kupna i sprzedaży mienia. Dochody i wydatki spółki są rozdzielane między wspólników zgodnie z ich udziałem w zyskach lub według innych ustaleń zawartych w umowie spółki.

Jarosław Ziobrowski

Jarosław Ziobrowski

Adwokat, założyciel Ziobrowski Tax & Law. Posiada ponad 15 lat doświadczenia zawodowego, specjalizuje się w sprawach sądowych i postępowaniach podatkowych. Dwukrotny przewodniczący Sekcji Prawa Podatkowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Współautor książek „Zarządzanie ryzykiem podatkowym” oraz „Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu – praktyczne sposoby jej ograniczenia”. Autor wielu publikacji oraz artykułów.