border_3

Likwidacja spółki akcyjnej

Rozwiązanie spółki akcyjnej

Działająca w Warszawie kancelaria adwokacka Ziobrowski Tax&Law udziela szeroko zakrojonej pomocy prawnej wspólnikom, którzy zdecydowali się na przeprowadzenie procedury likwidacji spółki akcyjnej. Warto mieć świadomość, że zanim dojdzie do rozwiązania umowy powołującej do życia ten podmiot gospodarczy, najpierw trzeba wszcząć postępowanie likwidacyjne. W takim przypadku pojawia się konieczność zgłoszenia w sądzie rejestrowym formalnego otwarcia całego procesu, który ostatecznie ma doprowadzić do ustania bytu prawnego firmy. Organem uprawnionym do reprezentowania interesów danej organizacji stają się likwidatorzy, którzy przejmują tę funkcję od członków zarządu. Fakt otwarcia likwidacji spółki musi zostać ogłoszony dwukrotnie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W terminie do 6 miesięcy od ostatniego opublikowanego obwieszczenia wszyscy wierzyciele podmiotu powinni zgłosić swoje wierzytelności.

Należy zdawać sobie sprawę z tego, że likwidowana firma nie jest już nastawiona na realizację określonych celów gospodarczych, których zasadnicza istota sprowadza się do osiągania i pomnażania zysków. Dąży ona natomiast do definitywnego zakończenia działalności. Staje się ono możliwe wówczas, gdy dojdzie do spłaty wszystkich ciążących na spółce akcyjnej zobowiązań oraz do ściągnięcia wierzytelności. Ponadto cały pozostały majątek podmiotu gospodarczego powinien zostać upłynniony. Należące do niego nieruchomości zwykle zbywa się w drodze publicznej licytacji. Inną opcją jest sprzedaż posiadanych budynków i gruntów z tzw. wolnej ręki. Trzeba jednak przy tym pamiętać, że może to nastąpić jedynie na mocy uchwały wydanej przez walne zgromadzenie, a cena transakcji nie może być niższa od wskazanej we wspomnianym dokumencie. Podział majątku organizacji może nastąpić dopiero po zabezpieczeniu wierzycieli i spłacie wszystkich zobowiązań. Wówczas dochodzi do wypłaty zysków akcjonariuszom, a wykreślenie spółki z rejestru KRS staje się faktem.

Przyczyny likwidacji spółki akcyjnej

Przyczyny rozwiązania spółki akcyjnej mogą być różne. Zwykle dzielą się one na powody ustawowe oraz przewidziane w statucie danego podmiotu gospodarczego. Organizacje utworzone na czas oznaczony po upływie danego terminu muszą zostać poddane postępowaniu likwidacyjnemu. Likwidacja spółki akcyjnej może zostać również ogłoszona przez walne zgromadzenie w drodze specjalnej uchwały. Powodem rozwiązania podmiotu gospodarczego może stać się zatwierdzenie sprawozdania finansowego za trzeci kolejny rok obrotowy, w którym firma poniosła stratę. Podobnie, jeśli dojdzie do przeniesienia siedziby organizacji za granicę, trzeba załatwić wszystkie formalności związane z zakończeniem jej działalności.

Spółka akcyjna może zostać zamknięta także wówczas, gdy nie została zawarta stosowna umowa lub też przedmiot jej działalności jest niezgodny z obowiązującym prawem. Podobnie dzieje się także, kiedy osoby podpisane pod dokumentem umownym nie miały zdolności do wykonywania określonych czynności prawnych w momencie sygnowania kontraktu.

W sytuacji, gdy ogłoszono upadłość spółki akcyjnej, nie ma już konieczności przeprowadzania żadnych formalnych procedur związanych z jej likwidacją. Wówczas wszczyna się postępowanie upadłościowe prowadzone na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Prawnicy z naszej kancelarii oferują kompleksowe wsparcie wspólnikom na każdym etapie prowadzenia postępowania likwidacyjnego. Zajmujemy się m.in. przygotowywaniem niezbędnych dokumentów oraz reprezentowaniem interesów Klientów przed sądem.

Jarosław Ziobrowski

Jarosław Ziobrowski

Adwokat, założyciel Ziobrowski Tax & Law. Posiada ponad 15 lat doświadczenia zawodowego, specjalizuje się w sprawach sądowych i postępowaniach podatkowych. Dwukrotny przewodniczący Sekcji Prawa Podatkowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Współautor książek „Zarządzanie ryzykiem podatkowym” oraz „Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu – praktyczne sposoby jej ograniczenia”. Autor wielu publikacji oraz artykułów.