5 SPOSOBÓW NA OGRANICZENIE LUB WYELIMINOWANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNO-SKARBOWEJ

Z uwagi na często zmieniające się przepisy prawa podatkowego i ich wykładnię dokonywaną przez organy podatkowe oraz skomplikowany charakter przepisów podatkowych, „pro-fiskalne” podejście organów podatkowych, a także zmieniające się otoczenie biznesowe oraz uwarunkowania rynkowe powoduje, że coraz łatwiej można popełnić błąd w rozliczeniach podatkowych (np. przy prawidłowym określeniu podstawy opodatkowania, zastosowaniu zwolnienia, niepobrania zaliczki itp.).

Źródłem potencjalnego błędu w rozliczeniach podatkowych spółki może być także czynnik ludzki (np. brak wiedzy podatkowej wśród pracowników, brak lub niewłaściwy podział obowiązków w spółce, brak wsparcia prawnego lub podatkowego), a niekiedy nawet tzw. czynnik techniczny (np. nienowoczesny systemy informatyczno-księgowy, nieefektywne wykorzystywanie systemów informatycznych, teleinformatycznych itp.).

Możliwość wystąpienia w spółce tak zwanego „ryzyka podatkowego” w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jest prawdopodobne. Ewentualny błąd w zakresie rozliczeń podatkowych spółki może powodować określone skutku finansowe (sankcje) dla Spółki (np. powstanie zaległości podatkowej oraz odsetek), a także skutkować powstaniem odpowiedzialności karnej skarbowej osoby zajmującej się sprawami finansowymi spółki.

W praktyce jednak istnieją sposoby, po pierwsze ewentualny błąd wykluczyć lub zminimalizować jego wystąpienie oraz aby ewentualną odpowiedzialność karną skarbową ograniczyć (zminimalizować) albo całkowicie ją wyłączyć.

[FM_form id="1"]