border_right

Aleksandra Kabaczyńska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie z wyróżnieniem w Instytucie Prawa Handlowego obroniła pracę magisterską pt. „Sytuacja prawna spadkobierców zmarłego wspólnika spółki jawnej” pod kierunkiem dra hab. Władysława Opalskiego. Podczas studiów ukończyła „Szkołę Prawa Amerykańskiego” przy współudziale Uniwersytetu na Florydzie. Od 2009 roku jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Aleksandra specjalizuje się w prawie rodzinnym.

Specjalizacje

  • Prawo rodzinne