Postępowanie podatkowe, celne oraz ZUS

Postępowanie podatkowe – sięgnij po pomoc sprawnego adwokata w Warszawie

W trakcie postępowania podatkowego organ prowadzący dąży do określenia wysokości naszych zobowiązań podatkowych. Chociaż procedura ta powinna przebiegać wyjątkowo sprawnie, w rzeczywistości potrafi być źródłem wielu problemów. Chcąc się ich ustrzec, warto skorzystać z pomocy adwokata biegle poruszającego się w gąszczu przepisów prawa podatkowego.

Kancelaria prawna Kurpisz i Ziobrowski z siedzibą w Warszawie oferuje:

 • bieżące i kompleksowe doradztwo podatkowe w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz podatku od nieruchomości,
 • przygotowywanie i analiza umów, porozumień pod względem skutków podatkowych,
 • doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od spadków i darowizn,
 • przygotowywanie i składania wniosków o interpretacje podatkowe,
 • doradztwo w zakresie odpowiedzialności członków zarządu spółek, fundacji, stowarzyszeń, osób trzecich w tym członków rodziny za zobowiązania podatkowe,
 • pomoc i doradztwo w relacjach z organami podatkowymi, m.in. w trakcie przeprowadzanych czynności sprawdzających, kontroli podatkowych, kontroli skarbowych oraz postępowań podatkowych,
 • reprezentowanie Klientów przed inspektorami kontroli skarbowej w urzędach i izbach skarbowych w tym uczestnictwo w przesłuchaniach świadków,
 • reprezentowanie Klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, jak też Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • przygotowywanie wyjaśnień, zastrzeżeń, odwołań, skarg oraz innych pism w trakcie kontroli podatkowej, skarbowej, celnej, postępowania podatkowego i postępowania sądowo-administracyjnego,
 • przygotowywanie i wdrożenie strategii obrony, formułowanie właściwej argumentacji przedstawianej organom kontrolującym,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach w sprawie zwrotu nadpłaty podatku oraz zwrotu podatku VAT.

Jeżeli zależy Ci na pomocy adwokata będącego specjalistą od spraw podatkowychskontaktuj się z naszą Kancelarią w Warszawie.