border_3

Olga Polz

Ukończyła studia na kierunku Stosunki Międzynarodowe na Kijowskim Uniwersytecie Międzynarodowym (tytuł specjalisty w zakresie prawa międzynarodowego z wyróżnieniem) oraz studia prawnicze na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie (tytuł magistra prawa z wyróżnieniem).

Obecnie jest w trakcie przygotowania pracy doktorskiej z zakresu prawa cywilnego.

Doświadczenie zdobywała w międzynarodowych kancelariach prawnych w Polsce i na Ukrainie (Clifford Chance, Schönherr i Magisters (połączyła się z EPA&P)).

Doradza klientom zagranicznym, w szczególności z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy i Estonii, w rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce.

Biegle posługuje się językiem rosyjskim, ukraińskim, angielskim i polskim.

Specjalizacje

 • prawo gospodarcze
 • prawo spółek

Poprzednie doświadczenie

 • Clifford Chance
 • Schönherr
 • Magisters (połączyła się z EPA&P)

Doświadczenie

 • Doradzanie angielskiej prywatnej grupie inwestycyjnej w związku z wieloetapowym nabyciem centrum handlowego w Kijowie (doradzanie w zakresie nabycia, finansowania oraz zabezpieczeń, doradzanie w zakresie wewnętrznych restrukturyzacji, doradzanie w zakresie przeniesienia najmów, koordynacja lokalnych doradców prawnych z Cypru i Holandii). Wartość transakcji ok. 200 mln USD;
 • Doradzanie polskiemu funduszowi private equity w związku z nabyciem grupy spółek produkujących przekąski w Ukrainie (przeprowadzenie i koordynowanie analizy due diligence, przygotowywanie dokumentów nabycia, koordynacja lokalnych doradców prawnych z Cypru i Mołdawii). Wartość transakcji ok. 10 mln USD;
 • Doradzanie międzynarodowemu bankowi w związku ze zmianą harmonogramu spłaty zadłużenia wiodącego europejskiego producenta ceramiki i mebli łazienkowych (rozwiązanie obecnej i przygotowanie nowej dokumentacji zabezpieczeń, rejestracja zabezpieczeń, przygotowywanie opinii prawnej). Wartość transakcji ok. 350 mln EUR;
 • Doradzanie międzynarodowemu bankowi w związku z wielowalutową syndykowaną umową kredytową dla wiodącego europejskiego producenta cementu i betonu (zmiana umowy kredytowej, przygotowywanie dokumentacji przystąpienia do kredytu i umów pomiędzy kredytodawcami, przygotowywanie zabezpieczeń, rejestrowanie zabezpieczeń, przygotowywanie opinii prawnej). Wartość transakcji ok. 8.7 mld EUR;
 • Doradzanie włoskiej grupie bankowej w związku z zabezpieczoną umową kredytową dla wiodącego włoskiego producenta zamknięć. Wartość transakcji ok. 340 mln EUR;
 • Doradzanie rosyjskiemu bankowi w związku z zabezpieczoną umową kredytową dla ukraińskiej grupy inwestycyjnej (koordynacja analizy due diligence, przygotowywanie pakietu zabezpieczeń, przygotowywanie opinii prawnej). Wartość transakcji ok. 230 mln USD;
 • Doradzanie Deutsche Bank przy założeniu oddziału na Ukrainie oraz przygotowanie projektów dokumentów bankowych używanych w codziennej działalności;
 • Przeprowadzanie analiz due diligence spółek z sektora ropy i gazu, wydobywania granitu, bankowego, produkcyjnego, wytwórstwa rolniczego oraz innych.