border_3

Jakub Waśkiewicz

jztl jakub waskiewicz

Jakub Waśkiewicz, aplikant adwokacki

Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem procesu cywilnego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w polskich kancelariach świadczących.

WYKSZTAŁCENIE

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2019 roku. Obecnie aplikant trzeciego roku aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

ZREALIZOWANE PROJEKTY

Świadczy bieżące doradztwo prawne i zastępstwo procesowe zarówno dla przedsiębiorców jak i osób fizycznych w sprawach z zakresu prawa cywilnego, karnego i rodzinnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed sądami powszechnymi, ze szczególnym uwzględnieniem procesu odzyskiwania wierzytelności. Uczestniczył w projektach przygotowania kompleksowych umów prawa handlowego.