border 3
border 3

Jakub Waśkiewicz

Jakub Waskiewicz
Jakub Waskiewicz
aplikant adwokacki

Jakub Waśkiewicz

Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem procesu cywilnego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w polskich kancelariach świadczących.

Wykształcenie

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2019 roku. Obecnie aplikant trzeciego roku aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Zrealizowane projekty

Świadczy bieżące doradztwo prawne i zastępstwo procesowe zarówno dla przedsiębiorców jak i osób fizycznych w sprawach z zakresu prawa cywilnego, karnego i rodzinnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed sądami powszechnymi, ze szczególnym uwzględnieniem procesu odzyskiwania wierzytelności. Uczestniczył w projektach przygotowania kompleksowych umów prawa handlowego.