border 3
border 3

Michalina Majewska

Michalina Majewska
Michalina Majewska
asystent prawny

Michalina Majewska

Studentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się codziennym wsparciem prawników przy prowadzonych sprawach.

Zrealizowane projekty

Zajmuje się wsparciem kancelarii w bieżącej obsłudze klientów, archiwizacją dokumentów prawnych i kontrola obiegu dokumentów. Przygotowuje projekt pism oraz prowadzi researche prawne.