border_3

Michalina Majewska

jztl michalina majewska

Michalina Majewska, asystent prawny

Studentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się codziennym wsparciem prawników przy prowadzonych sprawach.

Zrealizowane projekty

Zajmuje się wsparciem kancelarii w bieżącej obsłudze klientów, archiwizacją dokumentów prawnych i kontrola obiegu dokumentów. Przygotowuje projekt pism oraz prowadzi researche prawne.