border 3
border 3

Karolina Hałucha

Karolina Halucha
Karolina Halucha
aplikantka radcowska

Karolina Hałucha

Specjalizuje się w prawie podatkowym oraz prawie gospodarczym. Świadczy doradztwo prawno-podatkowe zarówno w języku polskim jak i angielskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała w polskich kancelariach doradztwa prawno-podatkowego, a także w jednej z firm Wielkiej Czwórki w dziale M&A.

Wykształcenie

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2021 roku. Dwukrotna stypendystka stypendium rektora dla najlepszych studentów. Obecnie aplikantka drugiego roku aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła kurs z języka angielskiego prawniczego (Higher) oraz uzyskała międzynarodowy certyfikat Cambridge English: Advanced.

Pozostała działalność

Laureatka II miejsca w konkursie organizowanym przez KN Prawa Podatkowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w ramach XIV Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Podatkowego “Dokąd prowadzą zmiany w prawie podatkowym?”.

Autorka publikacji w Dzienniku Gazeta Prawna, Gazeta Finansowa oraz Poland Weekly. Wystąpiła w programie TV „Podatkowy zawrót głowy” dla Gazety Finansowej.

Zrealizowane projekty

Pracowała przy transakcjach M&A, podatkowym due diligence oraz vendor due diligence. Świadczyła bieżące doradztwo podatkowe i prawne zarówno dla polskich jak i zagranicznych spółek. Uczestniczyła w projektach restrukturyzacyjnych, w tym w przygotowaniu podatkowych i prawnych scenariuszy restrukturyzacyjnych oraz w zakresie struktury spółek obejmującym przygotowanie podatkowo-prawnych założeń modelu restrukturyzacji. Analizowała i negocjowała umowy m.in. PSPA, SPA oraz pozostałe dokumenty transakcyjne. Wspierała przedsiębiorców w zakładaniu i likwidowaniu spółek, zakładaniu oddziałów, uzyskiwaniu NIP, wpisów do KRS.