border_right_new2

Oleksandr Olesnevych

Aleksander

Data urodzenia: 27.06.1979 r

Wiek: 42 lata

Telefon: +48573 053 533, +380503213233

E-mail: prawnafirma@gmail.com

Doświadczenie zawodowe

03.2022-  ukraiński radca prawny w kancelarii ZIOBROWSKI TAX & LAW (Warszawa)

02.2021 – asystent posła rady miejskie w Krzywym Rogu.

09.2020 – zastępca dyrektora Instytut Edukacji Włączającej, Państwowy Uniwersytet Ekonomiczno-Technologiczny.

02.2017 – Prezes zarządu UKRAIŃSKA PRAWNA KONSULTINGOWA FIRMA Sp. z o.o. w Warszawie (Polska)

02.2017 – 11.2017 – business development manager AURORA GROUP Sp. z o.o. w Warszawie  (Polska)

05.2015 – 02.2017 menedżer d.s spraw międzynarodowych  SAS Concierge Sp. z o.o.   w Warszawie (Polska)

02.2013 Prezes zarządu UKRAIŃSKA PRAWNA KONSULTINGOWA FIRMA Sp. z o.o. w Ukraine ( Krzywy Róg)

  1. 2013 – 2015 – zastępca przewodniczącego komitetu w walce z korupcją i naruszeniem praw obywateli.
  2. 2011 – 2015 – asystent posła rady miejskie w Krzywym Rogu.

05.2013 – 09.2014 – zastępca dyrektora generalnego ds. ogólnych «Kryvorizhshakhtobud»,   Spółka akcyjna «Evraz, Sucha Balka».

 08.2012 – 05.2013 – zastępca dyrektora generalnego ds. prawnych «Kryvorizhshakhtobud»,   Spółka akcyjna „ «Evraz, Sucha Balka».

  1. 2010 – 07.2012 – zastępca dyrektora generalnego ds. bezpieczeństwa (kierownik działu ) Sp. z o.o. «Kryvorizhshakhtobud».   

06.2008 – 12.2009 – prawnik w kancelarii radcowskiej.

Wykształcenie

26.06.2017  Warszawski Uniwersytet  m.Warszawa  kierunek “Prawa Spółek”.

01.10.2013 Moskiewski uniwersytet humanistyczny Moskwa kierunek “Psychologia”.

01.12.2012 szkolenie w “English Time”. Krzywy Róg kierunek szkolenia “język Angielski”.

31.10.2010 Dniepropietrowski narodowy uniwersytet Ekonomii i Prawa” kierunek  ” Arbitraż” kwalifikacje do obsługi nieruchomości, zarządcy – likwidatora.

23.05.2009 Charkowski narodowy uniwersytet spraw wewnętrznych, wykształcenie wyższe, kierunek „Prawo”, uzyskano kwalifikacje prawnika, dyplom z wyróżnieniem.

25.06.2008 Charkowski narodowy uniwersytet spraw wewnętrznych, spraw wykształcenie wyższe na kierunku szkolenia “Prawo” dyplom licencjata. Dyplom z wyróżnieniem.

30.06.2002 Kijowski narodowy uniwersytet ekonomiczny kierunek “Marketing” i kwalifikacje magistra marketingowej zarządzania. Dyplom z wyróżnieniem

30.06.2001 Ukończył Kijowski narodowy uniwersytet ekonomiczny i otrzymał podstawowe wykształcenie wyższe na kierunek “Gospodarka i przedsiębiorczość” i uzyskał dyplom licencjata marketingu, wykładowca ekonomii. Dyplom z wyróżnieniem.