border_right_new2

Optymalizacja podatkowa Warszawa

Przedsiębiorcy mają prawo podejmować decyzje korzystne dla prowadzonego przez siebie biznesu. Jedną z czynności całkowicie legalną w Polsce, wspierającą działalność wielu firm w Warszawie jest optymalizacja podatkowa. W jej zakresie mieści się wiele czynności, których celem jest zminimalizowanie obciążeń finansowych. Planuje się i wdraża szereg działań na gruncie podatkowym, które są optymalne dla przedsiębiorstwa. To rozwiązanie nie tylko dla spółek czy większych firm, ale również mniejszych podmiotów gospodarczych.

Nasza kancelaria doradztwa podatkowego w Warszawie świadczy kompleksowe usługi mające na celu wsparcie klientów biznesowych. Zależy nam na skutecznym rozwiązywaniu problemów, z jakimi na co dzień w swojej działalności gospodarczej spotykają się przedsiębiorcy. Warto skorzystać z takiego wsparcia ze względu na to, że mamy nie tylko doświadczenie w tym zakresie, ale również odpowiednią wiedzę. Śledzimy również na bieżąco wszelkie zmiany prawa podatkowego.   

Główny cel optymalizacji podatkowej to przede wszystkim dążenie do zmniejszenia wysokości obciążeń fiskalnych do takiego poziomu, który będzie przynosił korzyści dla podatnika, a jednocześnie – mieścił się w granicach prawa. Aby była efektywna, należy nią objąć wszystkie obszary działania firmy. Na potrzeby wprowadzenia tego rozwiązania, wykonuje się analizy podatkowe oraz przychodów i kosztów, przy uwzględnieniu przyszłych zdarzeń gospodarczych oraz obciążeń podatkowych.

 

Doradztwo podatkowe w zakresie optymalizacji podatkowej w Warszawie

 

Proponowane przez nas usługi obejmują różne rozwiązania zgodne z prawem. Świadczone w kancelarii doradztwo podatkowe pozwala przedsiębiorcom zoptymalizować swoją działalność pod względem finansowym i podatkowym. Zaoferować możemy np. planowanie podatkowe dopasowane indywidualnie do potrzeb klienta. Są to z reguły czynności zmierzające przede wszystkim do minimalizacji podatków. Często ich celem jest zwiększenie obciążeń podatkowych, aby przedsiębiorca miał wyższą zdolność kredytową.

Inną możliwością wynikającą z przepisów prawnych jest oszczędzanie podatkowe, czyli podjęcie działań w zakresie obniżenia podatku – np. wprowadzenie metody kasowej VAT.

W praktyce stosuje się także korzystanie z różnych ulg, zwolnień oraz odliczeń.

 

Sposobem na optymalizację podatkową w Warszawie jest np.:

 

 • prowadzenie działalności w formie spółki osobowej zamiast kapitałowej – odchodzi wówczas podwójne opodatkowanie,
 • restrukturyzacja i łączenie spółek,
 • tworzenie zagranicznych firm holdingowych,
 • zakładanie spółek offshore zarejestrowanych w obcym dla osób powołujących ją do życia systemie prawnym – dla celów międzynarodowej optymalizacji podatkowej,
 • tworzenie podatkowych grup kapitałowych,
 • łączenie źródeł przychodu – rozliczanie się na zasadach ogólnych,
 • wybór formy opodatkowania, która będzie najkorzystniejszą dla danej działalności – rozliczanie się na zasadach ogólnych, ryczałtu, karty podatkowej lub według podatku liniowego,
 • amortyzacja,
 • rozliczanie strat podatkowych,
 • uproszczone zaliczki na podatek dochodowy,
 • odliczanie naliczonego podatku VAT,
 • obniżenie podatku należnego,
 • zwolnienie z płacenia podatku VAT – ze względu na nieprzekroczenie limitu 150.000 zł netto obrotu,
 • podatki VAT rozliczane kwartalnie,
 • skorzystanie z ulgi na złe długi.

Profesjonalne usługi doradztwa podatkowego dla firm w Warszawie

Nasi doradcy chętnie przeanalizują sytuację różnych podmiotów. Kancelaria w Warszawie zapewnia profesjonalne doradztwo podatkowe, w tym dotyczące także różnych transakcji oraz najkorzystniejszą optymalizację. Jednocześnie będą to działania zgodne z prawem, niewpływające na szkodę Skarbu Państwa. W ramach współpracy opracujemy plan odpowiednio dostosowany podatkowy do sytuacji. Obsługa prawna to także przesyłanie przez nas na bieżąco różnych istotnych informacji z zakresu obowiązujących przepisów. Reprezentujemy także przedsiębiorców przed organami podatkowymi.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług doradztwa podatkowego zarówno firmy krajowe, jak i międzynarodowe. Skontaktuj się z nami pod numer tel. 601 813 339!