Jak uzyskać PESEL – poradnika dla obcokrajowca

Spis treści

Numer PESEL jest to indywidualny numer ewidencji ludności w Polsce. Nadaje go Minister Cyfryzacji. O nadanie numeru PESEL mogą wnioskować również cudzoziemcy, czasami nadawany jest on z urzędu. Jesteś obcokrajowcem i chcesz uzyskać numer PESEL? Nie wiesz jak długo to trwa i z jakimi kosztami jest związane? Poniższy artykuł odpowie Ci na te i wiele innych pytań.

Gdzie powinieneś się zgłosić?

W przypadku gdy jesteś lub chcesz być zameldowany w Polsce na pobyt dłuższy niż 30 dni, numer PESEL nadawany jest z urzędu, czyli automatycznie w Urzędzie Gminy właściwym dla Twojego miejsca zameldowania. 

Natomiast gdy nie chcesz być zameldowany, ale jesteś zatrudniony w Polsce i potrzebujesz numeru PESEL musisz zgłosić się również do Urzędu Gminy jednak właściwego dla siedziby pracodawcy.

Jeżeli ani nie możesz być zameldowany, ani nie jesteś zatrudniony na terenie Polski (ewentualnie Twój pracodawca ma siedzibę w innym państwie) to z takim wnioskiem musisz udać się do Urzędu Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy (ul. Nowogrodzka 43 Warszawa).

Wniosek możesz złożyć osobiście lub poprzez pełnomocnika.

Potrzebne dokumenty

Po pierwsze musisz wypełnić wniosek, który znajdziesz w wyżej wymienionych urzędach lub na ich stronach internetowych. Musisz również przygotować dokument potwierdzający Twoją tożsamość, a także dokumenty potwierdzające spełnienie co najmniej jednego warunku do uzyskania numeru PESEL. Jeżeli jesteś zatrudniony w Polsce i na tej podstawie ubiegasz się o PESEL to musisz przedstawić umowę potwierdzającą zatrudnienie i wskazującą siedzibę pracodawcy.

Przesłanki do nabycia numeru PESEL:

Aby móc uzyskać PESEL musisz spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:

  1. Posiadasz zezwolenie na stały pobyt, zgodę na pobyt w Polsce jak rezydent długoterminowy UE lub zgodę na pobyt tolerowany;
  2. Posiadasz status uchodźcy, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych, zgodę na ochronę czasową;

W przypadku gdy jesteś rodzicem, dzieckiem lub małżonkiem osoby spełniającej któryś z warunków, również możesz starać się o numer PESEL.

Czas i koszty

Nabycie numeru PESEL jest całkowicie bezpłatne.

Po złożeniu wniosku jest on od razu weryfikowany, jednak nie ma konkretnego przedziału czasowego,  w którym musi zostać nadany PESEL. Sam wybierasz we wniosku metodę poinformowania Cię o rozpatrzeniu. Numer PESEL możesz odebrać tam gdzie składałeś wniosek.

Podsumowanie

Numer PESEL (czyli Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności)  umożliwia łatwą identyfikację obywatela RP, a także pozwala na korzystanie z usług administracji polskiej i uprawnień cywilnoprawnych. Aby go uzyskać należy mieć miejsce stałego zameldowania lub stałe zatrudnienie. W innych przypadkach wnioski rozpatrywane są osobiście w Urzędzie w Warszawie.

Jarosław Ziobrowski

Jarosław Ziobrowski

Adwokat, założyciel Ziobrowski Tax & Law. Posiada ponad 15 lat doświadczenia zawodowego, specjalizuje się w sprawach sądowych i postępowaniach podatkowych. Dwukrotny przewodniczący Sekcji Prawa Podatkowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Współautor książek „Zarządzanie ryzykiem podatkowym” oraz „Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu – praktyczne sposoby jej ograniczenia”. Autor wielu publikacji oraz artykułów.