Podzielona płatność czyli tzw. split payment

Spis treści

Temat podzielonej płatności (tzw. split payment) budzi wiele kontrowersji i obaw podatników. Niepotrzebnie, gdyż z tej formy płatności płynie wiele korzyści. Należy jedynie pamiętać iż uregulowań tych nie stosuje się w kilku przypadkach. Poniżej artykuł przygotowany przez naszych adwokatów kancelarii doradztwa podatkowego w Warszawie.

Od początku – kiedy stosujemy split payment?

Podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności.

Z treści przytoczonego art. 108a ust. 1 u.p.t.u (ustawy o podatku od towarów i usług.Dz.U.2017.1221 t.j. z dnia 2017.06.24) jednoznacznie wynika, że stosowanie omawianego mechanizmu pozostaje uprawnieniem podatników, którzy otrzymują fakturę ze wskazaną kwotą VAT.

Mechanizm podzielonej płatności VAT jest stosowany wyłącznie w rozliczeniach realizowanych przelewami, niezależnie od wysokości należności. 

Na czym polega zatem mechanizm podzielonej płatności?

Istotą split payment jest rozdzielenie płatności za nabyty towar lub usługę w  sposób, tak aby:

  • część zapłaty odpowiadająca wartości sprzedaży netto została zapłacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy,
  • zaś pozostała część odpowiadająca kwocie VAT – na specjalne konto dostawcy (tzw. rachunek VAT),

Środki znajdujące się na rachunkach VAT (odpowiadające kwotom podatku) mają ograniczoną płynność i mogą być wydatkowane tylko i wyłącznie na określone w przepisach cele (tytuły), można nimi dysponować w ograniczony sposób.

Istnieją jednak przewidziane przez ustawodawcę, korzyści płynące z zastosowania mechanizmu split payment, należą do nich:

  • odstąpienie od zasady solidarnej odpowiedzialności, odstąpienie od zasady solidarnej odpowiedzialność podatnika z podmiotem dokonującym dostawy towarów o której mowa w art. 105a u.p.t.u.,
  • odstąpienie od nakładania dodatkowego zobowiązania podatkowego,
  • brak stosowania podwyższonych odsetek od zaległości podatkowych w VAT,
  • przyśpieszony zwrot nadwyżki VAT naliczonego.

Należy jednak pamiętać, że powyższych uregulowań nie stosuje się do podatnika, który wiedział, że faktura zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności:

1) została wystawiona przez podmiot nieistniejący;

2) stwierdza czynności, które nie zostały dokonane;

3) podaje kwoty niezgodne z rzeczywistością;

4) potwierdza czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i art. 83 Kodeksu cywilnego.

Jarosław Ziobrowski

Jarosław Ziobrowski

Adwokat, założyciel Ziobrowski Tax & Law. Posiada ponad 15 lat doświadczenia zawodowego, specjalizuje się w sprawach sądowych i postępowaniach podatkowych. Dwukrotny przewodniczący Sekcji Prawa Podatkowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Współautor książek „Zarządzanie ryzykiem podatkowym” oraz „Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu – praktyczne sposoby jej ograniczenia”. Autor wielu publikacji oraz artykułów.