Zalety spółki komandytowej

Spis treści

Zalety spółki komandytowej i jej opodatkowanie

Spółka komandytowa – jest spółką osobową, która nie posiada osobowości prawnej.

Spółkę tworzy co najmniej dwóch wspólników, z których jeden jest komplementariuszem – ponosi on pełną odpowiedzialność, odpowiada za wszystkie długi spółki, natomiast drugim wspólnikiem jest komandytariusz – jego odpowiedzialność ograniczona jest tylko do tzw. sumy komandytowej.

Czy utworzenie spółki komandytowej jest dobrym rozwiązaniem? Jak opodatkowany jest zysk w spółce komandytowej? Warto zapoznać się z poniższym artykułem.

Podatek w spółce komandytowej

Spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej a tym samym nie jest obarczona podatkiem od dochodu. Nie występuje podwójne opodatkowanie jak w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tj. podatnikiem jest spółka oraz wspólnicy są zobowiązany do zapłaty podatku do dywidendy). Podatnikami są wspólnicy spółki komandytowej. Zależnie od tego czy wspólnikiem jest osoba fizyczna czy osoba prawna, zobowiązani są do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych.

Podatek w przypadku osoby fizycznej i osoby prawnej

W przypadku, gdy wspólnikiem jest osoba fizyczna, to przychody i koszty spółki taki wspólnik uwzględnia w swoim rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli PIT. Wspólnik ten ma do wyboru opodatkowania:

•             według skali podatkowej (zasady ogólne);

•             według stawki liniowej tj. 19%;

W sytuacji, gdy wspólnikiem w spółce komandytowej jest osoba prawna to przychody i koszty spółki uwzględnia w swoim rozliczeniu podatku od osób prawnych, czyli CIT.

Zalety spółki komandytowej

Dużą zaletą spółki komandytowej jest brak podwójnego opodatkowania. Oznacza to, że podatek dochodowy płacony jest raz przez wspólników w przeciwieństwie do spółki z o.o., lub akcyjnej.

W spółce występuje ograniczenie odpowiedzialności wspólników – komandytariuszy do wysokości sumy komandytowej, a w przypadku wniesienia przez nich wkładów co najmniej równych wysokości sumy komandytowej całkowite wyłączenie ich odpowiedzialności osobistej. Warto dodać, że w spółce komandytowej nie ma wymogu minimalnego kapitału zakładowego. Wspólnicy spółki komandytowej mogą decydować o wypłatach zaliczek na poczet zysku spółki, a nie jest to uzależnione od spełniania przez spółkę warunków, jak w przypadku sp. z o.o. W przypadku, gdy wspólnicy zdecydują się na likwidację spółki, procedura likwidacyjna jest uproszczona w stosunku do procedury obowiązującej dla spółki z o.o. W spółce komandytowej nie trzeba także zwoływać corocznych formalnych zgromadzeń wspólników.

Podsumowanie

Wydaję się, że spółka komandytowa jest jedną z najkorzystniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Nie posiada skomplikowanej konstrukcji prawnej, nie występują w niej żadne organy, których działanie wymagałoby dokonywania sformalizowanych czynności.

Jarosław Ziobrowski

Jarosław Ziobrowski

Adwokat, założyciel Ziobrowski Tax & Law. Posiada ponad 15 lat doświadczenia zawodowego, specjalizuje się w sprawach sądowych i postępowaniach podatkowych. Dwukrotny przewodniczący Sekcji Prawa Podatkowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Współautor książek „Zarządzanie ryzykiem podatkowym” oraz „Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu – praktyczne sposoby jej ograniczenia”. Autor wielu publikacji oraz artykułów.