Zatarcie skazania

Spis treści

Jak wygląda instytucja zatarcia skazania za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe?

Skutkiem zatarcia skazania jest przyjęcie fikcji braku skazania (wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych). Tym samym, osoba skaza może twierdzić, że jest osobą niekaraną. Należy podkreślić, że sądy nie mogą brać pod uwagę wyroków które uległy zatarciu (bez względu  na to czy skazanie zostało faktycznie wykreślone z KRK). Usunięcie z Krajowego Rejestru Karnego danych o skazaniu, które uległo zatarciu powoduje, że skazanie jest praktycznie nie do ustalenia dla osób, które nie miały o nim wcześniej żadnej wiedzy.

Zatarcie skazania może nastąpić na dwa sposoby (tj. z mocy prawa oraz z mocy decyzji sądu na wniosek skazanego). Zatarcie skazania następuje, gdy od wykonania, darowania bądź przedawnienia wykonania kary lub środka karnego upłynęło:

  • 10 lat w przypadku skazania na karę pozbawienia wolności;
  • 5 lat w przypadku skazania na karę ograniczenia wolności lub karę grzywny za przestępstwa skarbowe,;
  • 2 lata w przypadku skazania na karę grzywny lub środek karny za wykroczenie skarbowe;
  • 1 rok w przypadku odstąpienia od wymierzenia kary (całkowitego albo częściowego) za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe albo w przypadku ukarania sprawcy grzywną w drodze mandatu karnego za wykroczenie skarbowe.

Sąd może zdecydować o wcześniejszym zatarciu skazania, o ile od wykonania, darowania lub przedawnienia wykonania kary upłynęło:

  • 5 lat w przypadku skazania na karę pozbawienia wolności, pod warunkiem że jej wymiar nie przekroczył 3 lat,
  • 3 lata w przypadku skazania na karę ograniczenia wolności lub karę grzywny.

Należy zatem pamiętać, że wniosek będzie niedopuszczalny jeżeli wymierzona kara pozbawienia wolności przekraczała 3 lata. W razie natomiast odmowy uwzględnienia wniosku ponowny wniosek złożony przed upływem roku może zostać pozostawiony bez rozpoznania.

Jarosław Ziobrowski

Jarosław Ziobrowski

Adwokat, założyciel Ziobrowski Tax & Law. Posiada ponad 15 lat doświadczenia zawodowego, specjalizuje się w sprawach sądowych i postępowaniach podatkowych. Dwukrotny przewodniczący Sekcji Prawa Podatkowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Współautor książek „Zarządzanie ryzykiem podatkowym” oraz „Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu – praktyczne sposoby jej ograniczenia”. Autor wielu publikacji oraz artykułów.