border_3

Spółki za granicą oraz zmiana rezydencji podatkowej

Kancelaria prawna świadczy usługi i pomoc w zakładaniu spółek za granicą (Czechy, Malta, Cypr, Anglia, Gruzja, Estonia) oraz spółek typu offshore (m.in. Anguilla, Bahamy, Barbados, Belize, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Kajmany, Mauritius, Saint Kitts i Nevis, Panama, Samoa, Seszele, Saint Vincent oraz Wyspy Marshalla). Pomagamy w otwarciu rachunków bankowych za granicą (Szwajcaria, Monako).

Świadczymy usługi w zakresie zmiany polskiej rezydencji podatkowej. Rezydencja podatkowa oznacza nieograniczony obowiązek podatkowy, który obejmuje całość dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika, bez względu na to gdzie (w jakim kraju) zostały one uzyskane. Pomagamy naszym Klientom w zmianie polskiej rezydencji podatkowej na cypryjską, maltańską, estońską.

Cypr – dnia 14 lipca 2017 r. cypryjska Izba Deputowanych przegłosowała ustawową zmianę definicji „osoby fizycznej będącej rezydentem podatkowym Cypru” zgodnie z ustawą o podatku dochodowym. Od 1 stycznia 2017 r. osoba, która: nie spędza więcej niż 183 dni w dowolnym jednym państwie w ciągu roku podatkowego; nie jest podatnikiem z innego państwa w tym samym roku podatkowym i spełnia następujące trzy warunki:

  1. pozostaje na Cyprze przez co najmniej 60 dni w roku podatkowym;
  2. prowadzi działalność na Cyprze lub jest zatrudniona na Cyprze lub posiada stanowisko w cypryjskiej osobie prawnej w dowolnym czasie w trakcie roku podatkowego;
  3. utrzymuje stały dom na Cyprze, który jest jej własnością albo wynajmowany;

może być uznana za podatkowego rezydenta cypryjskiego.

Natomiast maltański system prawny umożliwia uzyskanie jednego z czterech rodzajów rezydencji podatkowych (temporary residence, ordinary residence, long-term residence i permanent residence). Wśród nich najkorzystniejszym rozwiązaniem do celów optymalizacji podatkowej jest ordinary residence, czyli tzw. rezydencja zwykła. Podatnik rezydent płaci podatek dochodowy jedynie od dochodów uzyskanych ze źródeł położonych na terytorium Malty oraz ze źródeł znajdujących się poza jej terytorium w przypadku, gdy dochody te zostały przekazane na terytorium Malty.

Temat zmiany rezydencji podatkowej jest tym bardziej istotny w kontekście opodatkowania dochodów osiąganych poza granicami kraju rezydencji za pośrednictwem tzw. zagranicznych spółek kontrolowanych (tzw. przepisy CFC) oraz systemu CRS – wymiany informacji o rachunkach bankowych.