Akt oskarżenia w sprawie karnej gospodarczej – kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata?

Spis treści

Jak wygląda akt oskarżenia?

Jako adwokat przygotowałem poniższe wskazówki dotyczące aktu oskarżenia.

Akt oskarżenia to pismo zawierające sformułowane i usystematyzowane wyniki przeprowadzonego postępowania przygotowawczego, zawierające wniosek o ukaranie.

W akcie oskarżenia zaraz po określeniu kierującego go organu (w lewym górnym rogu) oraz daty jego sporządzenia (w prawym górnym rogu). Ponadto zamieszcza się tytuł (nagłówek) pisma, który składa się z nazwy pisma „Akt oskarżenia”. Jeżeli otrzymamy akty oskarżenia, warto skonsultować sprawę z adwokatem.

Akt oskarżenia powinien zawierać m.in.:

  • imię i nazwisko oskarżonego, inne dane o jego osobie, w tym numer telefonu, telefaksu i adres poczty elektronicznej lub informację o ich nieposiadaniu przez oskarżonego lub niemożności ich ustalenia, dane o zastosowaniu środka zapobiegawczego oraz zabezpieczenia majątkowego;
  • dokładne określenie zarzucanego oskarżonemu czynu ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczności jego popełnienia oraz skutków, a zwłaszcza wysokości powstałej szkody;
  • wskazanie przepisów ustawy karnej, pod które zarzucany czyn podpada;
  • wskazanie sądu właściwego do rozpoznania sprawy.

Szczegółowe wymagania aktu oskarżenia zawarte zostały w kodeksie postępowania karnego.

W każdej sytuacji dołączenia do aktu oskarżenia uzasadnienia musi ono wskazywać dowody, na których oskarżenie się opiera, a w miarę potrzeby wyjaśniać również podstawę prawną oskarżenia i omawiać okoliczności, na które powołuje się oskarżony w swej obronie.

Akt oskarżenia powinien zawierać również wskazanie, że oskarżony dopuścił się zarzucanego mu czynu w warunkach recydywy zwykłej lub wielokrotnej .

Pouczenie w akcie oskarżenia

Doręczając oskarżonemu akt oskarżenia, należy pouczyć go o m.in. o prawie do złożenia w terminie 7 dni od doręczenia aktu oskarżenia wniosków dowodowych oraz prawie do wniesienia w terminie 7 dni odpowiedzi na akt oskarżenia. Jeśli zostanie skierowany akt oskarżenia adwokat broni Klienta w postępowaniu sądowym.

Odpowiedź na akt oskarżenia

Oskarżony ma praw zatem przygotować odpowiedź na akt oskarżenia. Adwokat może pomóc w przygotowaniu odpowiedzi na akt, który jest polemiką z całym postępowaniem przygotowawczym, a szczególnie z ustaleniami, jakie stanowiły podstawę aktu oskarżenia. Polemika ta może sprowadzać się do oceny dowodów i ich kompletności. Odpowiedź na akt oskarżenia ukierunkowuje, podobnie jak sam akt oskarżenia, dalsze postępowanie.

Odpowiedź na akt oskarżenia wymaga zachowania formy pisemnej. Odpowiedzi na akt oskarżenia nie można złożyć ustnie do protokołu. Wskazuje się zasadnie, że złożenie przez oskarżonego odpowiedzi na akt oskarżenia po upływie 7 dni od jego doręczenia nie pozbawia jej tego charakteru.

Jak możemy pomóc?

Wspieramy Klientów w postępowaniu karnym od samego początku. Jako adwokat z Warszawy oferuję usługi z zakresu prawa karnego. Nasza kancelaria adwokacka prowadzi sprawy karne klientów indywidualnych. Można się z nami skontaktować w każdej chwili. Prowadzimy sprawy na terenie Warszawy, Łodzi, Katowic, Poznania i Krakowa. Nasze doświadczenie obejmuje m.in.

  • obronę Klientów w postępowaniach karnych i karno-skarbowych;
  • wszczynanie postępowań karnych w imieniu pokrzywdzonego i reprezentowanie Klienta przez sądem;
  • pomoc na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję, ABW, CBA, CBŚ oraz inne organy;
  • doradztwa prawnego w zakresie oceny działalności kadry zarządzającej pod kątem działania na szkodę spółki, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za realizację obowiązków związanych z postępowaniem upadłościowym;
  • reprezentujemy klientów m.in. w sprawach oszustwa kapitałowego i przekupstw menadżerskich, utrudniania dochodzenia roszczeń wierzycieli, prania brudnych pieniędzy.
Jarosław Ziobrowski

Jarosław Ziobrowski

Adwokat, założyciel Ziobrowski Tax & Law. Posiada ponad 15 lat doświadczenia zawodowego, specjalizuje się w sprawach sądowych i postępowaniach podatkowych. Dwukrotny przewodniczący Sekcji Prawa Podatkowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Współautor książek „Zarządzanie ryzykiem podatkowym” oraz „Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu – praktyczne sposoby jej ograniczenia”. Autor wielu publikacji oraz artykułów.