Rozwiązanie spółki komandytowej bez likwidacji

Rozwiązanie spółki komandytowej bez likwidacji jest możliwe, jeśli wszyscy wspólnicy się na to zgadzają, a umowa spółki nie stanowi o sposobie likwidacji w inny, konkretny sposób. Jakie dokumenty są do tego potrzebne? Jak przeprowadzić rozwiązanie spółki komandytowej bez postępowania likwidacyjnego? Przeczytaj naszą publikację, a uzyskasz odpowiedzi na te i podobne pytania.

Jak rozwiązać spółkę komandytową bez likwidacji

Uchwała o rozwiązaniu spółki bez likwidacji

Rozwiązanie spółki komandytowej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego wymaga jednomyślności wspólników, wyrażonej w uchwale o rozwiązaniu spółki lub osobnym porozumieniu. Pamiętaj, że porozumienie wspólników w kwestii rozwiązania spółki powinno określać, w jaki sposób zostanie zastąpiona procedura likwidacji. Wraz z resztą wspólników powinieneś w nim wskazać m.in. sposób zaspokojenia wierzycieli spółki i warunki podziału pozostałego majątku spółki. Miej także na uwadze, że w takim przypadku księgi i dokumenty rozwiązanej spółki trzeba oddać na przechowanie wspólnikowi lub osobie trzeciej na okres nie krótszy niż pięć lat. A w przypadku braku zgody wspólnika lub osoby trzeciej, przechowawcę wyznacza sąd rejestrowy.

Rozwiązanie spółki komandytowej bez likwidacji – procedura

Po załatwieniu wszystkich spraw niezbędnych do rozwiązania spółki komandytowej bez przeprowadzenia likwidacji, a w szczególności spłaty zobowiązań, możesz złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru przedsiębiorców. Nie zapominaj, że w tym przypadku to na wspólnikach ciąży ten obowiązek. Wniosek możesz zgłosić w systemie S24, jeżeli spółka została założona w tym trybie lub poprzez Portal Rejestrów Sądowych. Podlega on opłacie sądowej w wysokości 300 zł, a sąd z urzędu ogłasza wykreślenie spółki komandytowej z Rejestru w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Koszt takiego ogłoszenia wynosi 100 zł.

Rozwiązanie spółki komandytowej bez likwidacji dokumenty

Zamknięcie spółki komandytowej z długami

Nie zapominaj, że w wyniku rozwiązania spółki bez likwidacji, wspólnicy jako następcy prawni rozwiązanej spółki komandytowej, pozostają stronami umów oraz odpowiadają za spłatę jej zobowiązań. Nawet po wykreśleniu Twojej spółki z rejestru, możesz być zobowiązany do podejmowania dodatkowych czynności, które należą do obowiązków likwidatorów.

Pomoc w rozwiązaniu spółki komandytowej bez likwidacji

Chcesz rozwiązać spółkę komandytową bez likwidacji? Nasi prawnicy zajmują się m.in. tym obszarem. Rozwiązanie spółki komandytowej to jedna z naszych specjalizacji. W przypadku pytań w tym zakresie, skorzystaj ze wsparcia profesjonalistów kancelarii Ziobrowski Tax&Law. Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.